‘Ak Parti yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçimden önce vaat veriyor, seçimden sonra ise cezalandırıyor’

DEVA Partili Yeneroğlu, AK Parti’nin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik ciddiyetsizliğini eleştirdi. “Otomatik Bilgi Paylaşımında yaptığınız gibi mi vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceksiniz” diyen Yeneroğlu, AK Parti yönetimine “Çifte vatandaşlığı desteklemek, askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır?” sorusunu yöneltti. Yeneroğlu, DEVA Partisi’nin önümüzdeki günlerde Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı” açıklayacağını duyurdu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerini değerlendirdi. Almanya’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak çalışmalarını uzun yıllar boyunca Almanya’da sürdürdükten sonra Türkiye’ye dönen Yeneroğlu, partisinin önümüzdeki günlerde “Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı” açıklayacağını duyurdu.

DEVA’dan seçimden önce bir eylem planı daha geliyor

Eylem planının tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Yeneroğlu, “‘Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı’mızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Türkiye’nin nasıl bir diaspora politikasına ihtiyacı olduğunu tüm boyutlarıyla ortaya koyacağız” dedi.

‘Eylem planımız yeni bir sayfa açacak’

Yeneroğlu, “Eylem planımız, kapsayıcılığı ile siyasi tarihimizde yurt dışında yerleşik vatandaşlarımıza yönelik yeni bir sayfa açacaktır. Eylem planımızı, mevcut politikaların eksiklerini bilerek ve özellikle yapısal dönüşümü önceleyerek yoğun bir çalışma ile hazırladık. Çalışmamız niteliği itibarıyla yine Türkiye’de bir ilk olacak. Hedefimiz diasporanın tüm renklerine saygı göstererek çoğulcu bir anlayışla anavatan ile olan bağları güçlendirmek, vatandaşlarımızı araçsallaştıran ve yaşadıkları ülkeler nezdinde sorunlara iten yaklaşımları sonlandırmak, hak ve menfaatlerini korumak, ekonomik ilişkileri geliştirmek ve beyin göçünü tersine çevirmektir. DEVA Partisi olarak, yurt dışında yerleşik olan tüm insanımızın sorunlarına deva olmak ve kazanımlarını artırmak için kararlı bir şekilde çalışıp her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Akıllarına seçim dönemlerinde geliyor, seçimden sonra da gidiyor’

Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde konuyla ilgili yer alan vaatleri şu sözlerle eleştirdi:

“Ak Parti’nin aklına yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız seçim öncesi vaatlerle, seçim sonrası ise cezalandırmalarla geliyor. Bunu görmek için 2014 yılından bu yana AK Parti’nin seçim beyannamelerine bakmamız yeterli. Ne yazık ki seçim beyannamelerinde ve 2015 ve sonrası hükümet programlarında verilen sözlerin büyük bölümü tutulmadı, atılan bazı adımlar da sonradan tekrar iptal edildi ve seçmen adeta cezalandırıldı. Şimdi de önceki dönemlerdeki tutulmayan vaatlere bakıp kopyala yapıştır yöntemi izlediklerini anlıyoruz. Tutulmayan sözlerin 2023 Seçim Beyannamesi’ne eklenmesi, ciddi bir güven problemine yol açıyor.”

‘AK Parti, diasporamızı araçsallaştırıyor’

“AK Parti’nin yurtdışı vatandaşlarımızın gerçekliğinden uzak politikaları ve Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşmasıyla birlikte yurt dışındaki vatandaşlarımız için de ciddi bir yük olmuş, vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde iktidarın otoriter politikalarıyla özdeşleştirilip daha fazla dışlanmalara maruz kalmıştır. İktidar bir taraftan içerdeki temel toplumsal sorunları büyütürken diğer taraftan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza fayda sağlayamaz. Bunun dışında diaspora ile ilgili çalışmaların rasyonel bir zeminde, ilgili ülkelerin desteği alınarak ve toplumu ayrıştırmadan yapılması gerekiyor. Oysa iktidar tam tersini ortaya koyarak Türkiye’de yürütülen ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı ve dışlayıcı politika ve uygulamaları yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında da yaymakta hiçbir sorun görmüyor. AK Parti, 2023’te de diasporamızı araçsallaştırıyor.”

‘Çifte vatandaşlığı desteklemek, askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır?’

“Beyannamede çifte vatandaşlık hakkını destekleyeceklerini ifade ediyorlar. Fakat akıl var, mantık var. Çifte vatandaşlık hakkını desteklemek, dövizle askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır? Madem çifte vatandaşlığı destekliyordunuz, soruyorum, gençlerin Türk vatandaşlığından çıkışını tüm ikazlarımıza rağmen niçin hızlandırdınız?”

‘Dövizle askerliği 1000 avroya kadar düşürmüştük’

“Biz, dövizle askerliği büyük uğraşlarımız sonucunda 2016 yılında 1000 avroya kadar düşürmüştük. Madem çifte vatandaşlığı destekliyordunuz, niçin bunu önce 2000 avroya, 2019 yılında da 5 bin 260 avroya çıkardınız? Bunun gençlerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olduğunu bilmiyor musunuz?”

‘Otomatik Bilgi Paylaşımında kasıtlı yanlışlarla vatandaşlarımızı mağdur ederek mi onları destekliyorsunuz?’

“İktidar lafa gelince yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız derken sadece otomatik bilgi paylaşımındaki yanlış uygulamalarıyla son yıllarda yüz binlerce vatandaşımızı mağdur etmiştir. Sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan saydam devlet sorumluluğuna aykırı olarak yurt dışındaki işçileri ve emekçileri cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakmıştır. Israrlı taleplerimize rağmen hazırlık süreci işletmeden ve bilgilendirmeler yapmadan insanları oldu bitti ile karşı karşıya bırakan hükümet aynı zamanda vatandaşlarımızın Türkiye’deki hesaplarından yüksek miktarda döviz birikimlerini çekmelerine ve hesaplarını kapatmalarına da sebep olmuştur.”

‘Aradan geçen zamanda hiçbir çalışma yapılmamış’

“Diasporamıza hizmet sunan kamu kurumları arasında ciddi koordinasyonsuzluk olduğunu biliyoruz. AK Parti’nin daha önce bu durumun çözümüne ilişkin vaatleri olduğunu da biliyoruz. Aradan geçen zamanda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu da son seçim beyannamesinde itiraf edilmiş.”

‘Vatandaşlarımızın sorunları alt komisyona havale edilemez’

“AK Parti, TBMM bünyesinde Dışişleri Komisyonu altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kurdu. Oysa vatandaşlarımızın sorunları alt komisyona havale edilemez. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın meseleleri, TBMM’nin önemli gündemlerinden olmak zorundadır. Bunun yolu, TBMM bünyesinde kalıcı bir ihtisas komisyonu kurmaktır. Daimî üst ihtisas komisyonu olarak Yurtdışı Türkler veya Göç ve Diaspora Komisyonu kurmaktır. Bu konudaki taleplerimiz ciddiye alınmamakta, yıllardır geçiştirilmektedir. Başta anayasal düzenlemenin yanında yapısal dönüşüm olmaksızın noktasal iyileştirmelerle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kalıcı cevap verilemez.”

‘Diaspora alanını rant kapısı haline getirmek izaha muhtaç bir durum’

“Sonuç olarak, AK Parti’nin diasporamıza yönelik kısa vadeli, popülist, ayrıştırıcı, dışlayıcı bir dil kullandığını görüyoruz. Kamu kurumlarına da yansıyan bu dil, diasporamızın kamu kurumlarına olan güvenini zedeliyor. Üstelik liyakatsiz atamalarla diaspora alanını birilerine rant kapısı haline getirmek hakikaten izaha muhtaç bir durum.”

Connect with Me: