AK Parti’nin 2015 Seçim Beyannamesinde “Vizyoner ve Öncü Ülke” başlığı altında “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Akraba Topluluklar”a geniş yer ayrıldı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerde yurt dışında yaşayan vatandaşları temsil etmek üzere İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adayı olan Mustafa Yeneroğlu, “AK Parti’nin Seçim Beyannamesi yurt dışı Türklerle ilgili yeni bir dönemin sözüdür. Bu beyannamede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili birçok hedefimiz resmî olarak da ete kemiğe bürünmüştür.” ifadelerinde bulundu.

AK Parti 15 Nisan 2015 tarihinde hem 2015 Seçim Beyannamesini hem de Yeni Türkiye Sözleşmesini kamuoyu ile paylaştı. Seçim Beyannamesi, yurt dışı vatandaşlara ayrılan geniş yer ve somut projelerle de dikkat çekiyor. “Gerek Seçim Beyannamesinde, gerekse Yeni Türkiye Sözleşmesinde insan onurunu merkeze alan bir bakış açısının vurgulanması çok önemlidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bütün farklılıklarının sahiplenilerek onların dil ve kültür birikimlerinin geliştirilmesinin hedeflenmesi son derece sevindiricidir.” diyen Yeneroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Beyannameye bizim de katkılarımızla alınan somut hedef ve öneriler, 1980’li yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik sadece ekonomi ve istihdam merkezli politikalar geliştiren Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına dair bakışındaki büyük değişikliğe işaret etmektedir.”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik son dönemde atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaların vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde daha da ileri bir noktaya taşınması gerekmektedir. Yurttaşlarımızın kronikleşmiş sorunlarını çözmek, onları bulundukları ülkelerde destekleyip güçlendirmek, ayrıca dil ve kültürel mevcudiyetlerini muhafaza etmek için atılması gereken çok adım, kat edilmesi gereken çok yol vardır.”
Yeneroğlu’nun seçim kampanyasında esas aldığı ve AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde kapsamlı bir şekilde belirtilen adımlar şöyle:

 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik farklı devlet birimleri tarafından sunulan hizmetlerin sistematik bir biçimde ve kurumlar üstü koordine edilmesi,
 • Vatandaşlarımızın sahip olduğu dinî ve kültürel kimliklerini asimile etmeye yönelik politikalara karşı çokkültürlülüğün, sosyal, siyasi ve ekonomik yaşama katılımın desteklenmesi,
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maruz kaldığı ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele için uzun vadeli stratejilerin hayata geçirilmesi,
 • Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ilgilerinin temsilcisi olan, onların hayatın her alanına katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi,
 • Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için diaspora politikalarına ayrılan bütçenin ve proje destekleme bütçelerinin artırılması,
 • Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde çift dilli, çift müfredatlı kreşlerin, ortaöğretimi barındıran Türk okullarının ve yükseköğrenim kurumlarının açılması ve teşvik edilmesi,
 • Yurt dışındaki Türk okullarına belirli standartların getirilmesi, nicelik ve niteliklerinin artırılması için “Yurt Dışı Eğitim Kurumları Merkezi” kurulması ve bu kurum tarafından “Yurt Dışı Eğitim Kurumları Kalite Denetim Standardı” oluşturulması,
 • Yurt içindeki üniversiteler bünyesinde Diaspora Araştırma Enstitülerinin kurulmasının teşvik edilmesi,
 • Son dönemde giderek artan tersine göç durumlarında Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın uyum sorunlarına yönelik kapsayıcı stratejilerin hayata geçirilmesi,
 • Batı Avrupa ülkeleri ile en yenisi 1960 yılına dayanan Kültürel İşbirliği anlaşmalarının güncellenmesi, Danimarka ve Avusturya gibi aramızda henüz kültürel işbirliği anlaşması bulunmayan ülkelerle yeni anlaşmaların imzalanması,
 • Yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında kültürel ve entelektüel elitlerin yetişmesi için çeşitli programların hayata geçirilmesi.

“7 Haziran 2015’in ardından gelecek yeni dönem, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri daha da ileriye taşıyan bir dönem olacak.” diyen Yeneroğlu, yurt dışındaki vatandaşların seçimlere katılımlarının artması gerektiğine özellikle dikkat çekti: “Her biri yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına deva olacak bu adımlar ancak yurt dışındaki vatandaşlarımızın desteğiyle, onların güven ve yönlendirmeleriyle atılabilir. Bu maddelerin hayata geçirilmesi ve Yurtdışı Türklerle ilgili daha birçok meselenin öncelikli olarak gündeme alınması vatandaşlarımızın sandıkta kendi meselelerinin takipçisi olduklarını göstermeleriyle hız kazanacaktır .”

Connect with Me: