Seçim çalışmalarını yurt dışında sürdüren AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mustafa Yeneroğlu yurt dışı seçmenlere yönelik hedeflerini somutlaştırdı. “Biz aynı dili konuşuyoruz” sloganıyla proje ve hedeflerini kamuoyu ile paylaşan Yeneroğlu, “Bizler tüm farklılık ve çeşitliliğimize rağmen aynı dili konuşuyoruz, çünkü dertlerimiz benzer, sorunlarımız ortak, hedeflerimiz bir. Dolayısıyla hep birlikte yürüyeceğiz, hedeflerimize giden yolda karşılaşacağımız engelleri hep birlikte aşacağız, birlikte çok daha güçlü olacağız.” ifadelerinde bulundu. AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara geniş yer ayrılmasının çok önemli bir adım olduğunu belirten Yeneroğlu, “Yurt dışı Türkler şimdiye kadar maalesef kendi meselelerine doğrudan teması olmayan seçim kampanyalarını izleyerek karar vermek zorunda kaldı. Vatandaşlarımız sorunlarını tanıyan ve bu sorunların çözümlerini bilen adayları siyasi arenada gördükçe seçimlere çok daha fazla ilgi gösterecektir.” dedi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin mesele ve sorunlarıyla iç içe olan ve çözümlerine odaklanan Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan almak için onlarla çeşitli platformlarda buluşmaya devam ediyor. Yurt dışı seçmenlere yönelik proje ve hedeflerini, uzun istişareler sonunda hazırlanan bilgilendirme materyalleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşan Yeneroğlu, AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde açıklanan hedeflerin yanı sıra üzerinde ayrıca çalıştığı projeleri seçimlerin hemen akabinde hayata geçirmeye çalışacaklarını bildirdi.

250.000 broşür, afiş ve yurt dışı seçmenlerin meseleleri ile ilgili bilgilendirme dosyası yayımlayan Yeneroğlu atacağı adımları şöyle özetledi: “Partimizin seçim beyannamesinde ayrıntılı olarak açıkladığımız proje ve hedeflerin omurgasını ‘milletine hizmeti esas alan devlet’ anlayışı oluşturacaktır. Bu anlayıştan hareketle yurt dışında yaşayan Türklerin anadil ve kültürel varlıklarının korunmasıyla ilgili yapısal düzenlemeler başlıca hedefimiz olacaktır. Yurt dışı Türklerin meselelerine dair duyarlılığı artırmak maksadıyla belirlediğimiz diğer hedeflerimizi eğitim ve öğretim, kültürel işbirliği, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele ve aile ve sosyal politikalar üst başlıkları altında somut olarak belirttik. Bunların yanı sıra üzerinde duracağımız diğer önemli hususlar şunlar olacak:

  • Yurt dışı seçim bölgesinin oluşturulması ve yurt dışı Türkleri temsil edecek yeterli sayıda milletvekilinin seçilmesi üzerinde özellikle durulacak.
  • Dövizle askerlik bedeli düşürülecek ve pasaport harçlarının azaltılması için çalışılacak.
  • Yurt dışından Türkiye’ye getirilen telefonların kayıt edilmeden kullanım sürelerinin uzatılması için çalışma başlatılacak.
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kullanım sürelerinin uzatılması için gerekli çalışmalar yapılacak.
  • Türkiye’de memur olarak çalışmak isteyen, yurt dışında öğrenim görmüş gençlere yönelik KPSS sınavlarının uyarlanması üzerinde ivedilikle durulacak.
  • Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen gençlere yönelik üniversite kontenjanlarının artırılması ve burs programlarının geliştirilmesi sağlanacak.
  • Tanıma ve tenfiz davalarının kolaylaştırılması üzerinde önemle durulacak.
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye yerleşmeleri durumunda yaşanması olası sorunlar için çeşitli oryantasyon programları geliştirilecek.”

Tüm renkleriyle kucakladıkları Türkiye diasporasını ilgilendiren her bir mesele üzerinde hassasiyetle ve çok yönlü olarak çalışacaklarını belirten Yeneroğlu, bu seçimin özellikle yurt dışı Türkler açısından tarihî bir dönüm noktası olduğunu, yurt dışındaki 2,8 milyon oyun her birinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

_________________________________________________

broschur1

Broşürü indirmek için tıklayın

_________________________________________________

flyer1

El ilanını indirmek için tıklayın

_________________________________________________

broschur2

Ayrıntılı broşürü indirmek için tıklayın

Connect with Me: