6 Yılda Silahlı Terör Örgütü Suçundan 1 Milyon 768 Bin 530 Adet Soruşturma Başlatılması Akıl Tutulmasıdır!

Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri 2021 verilerini kamuoyu ile paylaşmıştır. İstatistiklere göre, 2021 yılı içerisinde TCK’nın 314. maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütü suçundan başlatılan soruşturma sayısı 191.964’tür. Yani sadece son bir yılda 200 bine yakın terör örgütü üyeliği soruşturması başlatılmıştır. Bu son sayılar da eklendiğinde, 2016 ile 2021 yılları arasında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturmaları 1.768.530 adete ulaşmıştır.

Yargılamalar Toplum Üzerinde Tehdit Olarak Kullanılıyor

Bu istatistikler, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra silahlı terör örgütü yargılamalarının çok büyük bir ekseriyetinin ne kadar hukuksuz olduğunun ve bu yargılamaların toplum üzerinde ceza tehdidi olarak nasıl kullanıldığının en bariz göstergesidir. Nitekim gerçekte TCK anlamında suç oluşturmayan eylemler nedeniyle yani suç işleme kastı olmayan ve suç olarak değerlendirilebilecek herhangi bir eylemi olmayan sayısız insanın yargılanması dolayısıyla söz konusu soruşturma sayıları 2 milyona yaklaşmıştır. 2022 sayıları ile birlikte bu tablo daha da vahim hale gelecektir.

Yüksek Yargı Da Hukuksuzluklara Dur Diyemiyor

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi de maalesef bu hukuksuzluklara “Dur!” diyememektedir. Bu nedenlerle yargı mercileri de hukuksuz uygulamaları sürdürmeye devam etmektedir. Son yıllarda çıkan AİHM kararları da ülkemizde yapılan yargılamaların hukuktan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.

Hukuk Devletine En Büyük Zararı Düşman Hukuku Vermekte

Siyasi nefretle yargı üzerinde oluşturulan baskı nedeniyle hukuk devletine verilen en ciddi zararlardan biri de ne yazık ki ceza yargılamalarında yaşanmaktadır. Oysa suç örgütleri ile mücadele ancak hukuk zemininde kalarak, adaleti sağlayarak ve insanları hakkaniyetli mücadele esaslarına ve yöntemlerine ikna ederek olur.

İki Büyükşehir Nüfusundan Çok Daha Fazla Terörist Suçlaması Nasıl Olur? 

İki milyona yakın insanın, yani Kocaeli, Gaziantep veya Şanlıurfa nüfusuna yakın sayıda olan bu mesnetsiz soruşturmalara son verilmeli. Hukuka dönülmesi ve haksız şekilde yargılanan kişiler hakkında çözüm yolları geliştirilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluk teşkil etmektedir. Milyonlarca insanın hayatını cehenneme çeviren, inat ve ısrarla sürdürülen bu akıl tutulmasını, bu deliliği bir hukuk devleti kaldıramaz.

Connect with Me: