65. Hükümet Programı Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım tarafından Meclis’e sunuldu. Program başta yeni Anayasa hedefi olmak üzere güçlü ekonomi, insani kalkınma, yaşanabilir şehirler ve güçlü Türkiye başlıkları altında ortaya konulacak icraatları kapsıyor. İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hedeflerinde kapsamlı bir şekilde ele alındığı Hükümet Programıyla ilgili, “Ülkemizin ivedilikle ihtiyacı olan yeni Anayasa 65. Hükümetimizde de önceliğini koruyan bir husustur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili konuların yine güncellenerek programda yer alması, bu alanın artık temel ve kalıcı bir devlet politikası olduğunu göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Yeneroğlu yaptığı basın açıklamasında, “65. Hükümetimizle birlikte ülkemizin kalkınma süreci devam edecektir. Ekonomiden kalkınmaya, çevreden sağlığa ve dış politikadan eğitime kadar tespit edilen hedeflerin icraata geçirilmesiyle Türkiye yeni bir dönüşüm yaşayacaktır. Bu dönüşümü hızlandıracak olan temel husus, hiç şüphesiz ki milletimizin yeni bir Anayasaya kavuşması ve Başkanlık sisteminin ihdas edilmesidir. Ülkemizin ivedilikle ihtiyacı olan yeni Anayasa yeni dönemde de önceliğini koruyan bir husustur. Millete hizmet eden devlet anlayışıyla şekillendirilecek yeni Anayasa temel hak ve özgürlükleri ölçü alarak demokrasinin ve çoğulculuğun yeni bir sistem içerisinde güç kazanmasını sağlayacaktır.

1 Kasım seçimlerinin ardından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili hedeflerimiz Türk siyasi tarihinde ilk olarak Hükümet Programı’nda yer almıştı. Sonrasında yapılan çalışmalarla dövizle askerlik bedeli ve pasaport harçlarının düşürülmesi gibi konularda verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet Programı’nda da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu konuların yine güncellenerek Hükümet Programı’nda yer alması, bu alanın artık temel ve kalıcı bir devlet politikası olduğunu göstermektedir. Kültürel kimliğin korunması, Türkçe’nin yaşatılması, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde katılımlarının desteklenmesi ve Türkiye’deki kurumlarla iletişimlerinin güçlendirilmesi gibi hedeflerimizin uygulanmasıyla Diaspora Politikamız bir üst noktaya taşınacaktır. Böylelikle vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap veren çok boyutlu ve kuşatıcı bir yurt dışı kültür ve eğitim politikası hayata geçirilecektir. Yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olacak olması bu süreci destekleyecektir.”, dedi.

Connect with Me: