Adil Bir Düzen İçin, Avukatlık Mesleği İvedilikle İyileştirilmelidir

Türkiye ne yazık ki, anayasanın ve hukukun ayak bağı olarak görüldüğü koyu bir karanlıktan geçmektedir. Ülkemiz; hukuk devletinin en asgari şartlarının, kuvvetler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının dahi yok sayıldığı tam bir hukuksuzluk içerisinde yönetilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir dönemde, esasen yürütmeyi denetlemekle görevli yargı da bu hukuk tanımaz uygulamaların bir parçası haline gelmiş durumdadır.

Yargı bağımsızlığına güvenin kalmadığı, sistemin adalet ihtiyacına cevap veremediği bu dönemde, savunma makamını temsil eden, doğası gereği bağımsız ve özerk olan avukatların yargı süreçlerindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ancak, son yıllarda avukat mesleği ciddi bir şekilde aşındırılmış ve yargı sisteminde yapılan düzenlemelerle sistematik olarak itibarsızlaştırılmıştır.

Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bir kamu hizmeti icra etmelerine rağmen ekonomik sorunlar sarmalına hapsedilerek günümüz ekonomik krizinde de kendi hallerine bırakılmışlardır. Çok sayıda avukat, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin avukatların zorunlu giderlerini ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı ortadadır. Keza, avukatların ekonomik açıdan desteklenmesine ilişkin sözde tedbirler öngören 7. Yargı Paketi dahi, avukatların içinde bulunduğu sorunların giderilmesi bakımından yetersiz olup, iktidarın avukatların sorunlarına yaklaşımının ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir taraftan ekonomik sorunlarla mücadele eden avukatlar, diğer taraftan savunma dokunulmazlığının yok sayılması nedeniyle görevlerini tehdit, baskı, misilleme veya taciz korkusu altında yerine getirmeye çalışmaktadır. Avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda şiddete maruz kaldığı, dahası öldürüldüğü açıkken avukatların güvenliğini sağlayacak bir düzenleme de hala yapılmamaktadır.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirilen çoklu baro uygulaması da mesleğe vurulan en ağır darbelerden birisidir. Muhtelif kamu kurumları iş ve dosyalarının iktidar yanlısı ikinci baroya kayıtlı üyelere vermesi mesleğin niteliği ile bağdaşmayan ayrımcı uygulamaları da daha belirgin kılmıştır.

DEVA Partisi olarak, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğinin özgür bir şekilde ifa edilmesi, bunun içinse avukatın ekonomik olarak da bağımsızlığını koruyabilmesi gerektiğini savunmaktayız. Biliyoruz ki; yargı bağımsızlığının ve demokrasinin güçlendirilmesinin yolu, avukatlık mesleğinin hukuka aykırı sınırlamalar olmaksızın, ekonomik kaygılar altında ezilmeksizin etkili bir şekilde icra edilmesinden geçmektedir.

Bu inancımızın bir gereği olarak, Haziran 2022’de yayınladığımız ‘Adil Yargı Eylem Planı’mızda ‘Avukatları Güçlendireceğiz’ ana başlığı altında, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran, ayrımcılığa neden olan, adil yargılama ve savunma haklarının özünü ihlal eden tüm uygulamalara son vermeyi hedeflediğimiz 11 çözüm önerisine yer vermiş bulunmaktayız.

Sunduğumuz çözüm önerilerimizle avukatlık mesleğine anayasal statü kazandıracağız. Baroların etkinliğini artıracak, çoklu baro modeline son vereceğiz. Savunma makamını güçlendirecek, avukatların mesleki, ekonomik ve sosyal açıdan maruz kaldıkları sorunları ivedi şekilde çözeceğiz. Mesleğin icrasını zorlaştıran, ayrımcılığa neden olan, adil yargılama ve savunma haklarının özünü ortadan kaldıran tüm uygulamalara son vereceğiz. Genç avukatlarımızı destekleyecek, meslek hayatlarının başlangıcında yanlarında olacağız.

DEVA Partisi adına, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle savunma makamını temsil eden bütün avukatların baskı altında tutulmadan, meslek onuruna yaraşır ekonomik koşullarda mesleklerini icra edebilmesinin bağımsız ve tarafsız yargının tesis edilmesi noktasında gerekli politikaların hayata geçmesi hususunda hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Bu minvalde, gerek baskı gerekse de ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalışan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, mesleki faaliyetleri sırasında öldürülen ve yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar eden ve deprem felaketinde kaybetmiş olduğumuz tüm avukat meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

 

Connect with Me: