“Gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde ve kaygı duymadan yapabildiği özgür bir Türkiye’yi inşa edeceğiz”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlamak amacıyla basın açıklaması yaptı. Mevcut iktidar döneminde gazetecilerin yoğun bir baskı altında çalışmak zorunda kaldığını belirten Yeneroğlu, günümüzde basın özgürlüğünden ve dolayısıyla da çoğulcu bir kamuoyundan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yeneroğlu açıklamasında şu başlıklara yer verdi:

‘Özgür basın demokratik toplumun zorunlu unsurudur’

“Demokratik bir toplumun zorunlu unsurlarından biri olan basın özgürlüğü, kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve kamuoyunda herhangi bir konuda kanaat oluşturulmasının en etkili araçlarındandır. Bağımsız ve eleştirel basının olmadığı bir toplumda özgür ve çoğulcu bir kamuoyunun oluşması mümkün değildir. Basın sektöründe çalışan gazetecilerin türlü şekillerle baskı altında olduğu bir ortamda basın özgürlüğünden ve dolayısıyla da çoğulcu bir kamuoyundan bahsetmek mümkün değildir.”

‘Ülkemizde gazeteciler ciddi sorunlarla karşı karşıyadır’

“Bugün ülkemizde gazeteciler ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklar yönünden yeterli güvencelere sahip olmamaları, mesleki faaliyetleri sebebiyle fiziksel saldırı ve ceza tehditlerine maruz kalmaları, iktidarın medya sahipleri üzerinden uyguladığı baskı, mobbing, sindirme ve işten attırma gibi durumlar, gazetecilik mesleğinin icrasını oldukça zorlaştırmaktadır. Mesleki faaliyetleri dolayısıyla gazetecilerin ceza soruşturması tehdidi ile karşı karşıya kalması hem basın özgürlüğünün hem de gazetecilerin mesleklerini hakkıyla gerçekleştirebilmelerinin önündeki en önemli engellerden biridir.”

‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 149. Sıradadır’

“Bugün iktidar, basın özgürlüğünü temel bir hak olarak görmemekte, medyayı baskıcı yönetimin bir propaganda aparatı olarak kabul etmektedir.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’nin yayınlamış olduğu 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, ülkemizde gazetecilerin ve basın özgürlüğünün halini ortaya koymaktadır. Bu endekse göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 149. sırada, basın özgürlüğünün “kötü” olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.”

‘Basın özgürlüğünü güçlendireceğiz’

“Biz DEVA Partisi olarak, basın özgürlüğünün güvence altına alınmasının hem demokratik toplumun hem de ifade özgürlüğünün bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda 2 Ocak 2023 tarihinde duyurduğumuz Temel Haklar Eylem Planı’mızda hem basın özgürlüğünü güçlendirmeye hem de gazetecilerin meslek hayatlarında yaşadığı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı çözüm önerilerimize yer verdik.”

‘Basın özgürlüğünü ihlal eden tüm düzenlemeleri ilga edeceğiz’

“Öncelikli olarak Anayasa’nın 28. ila 32. maddeleri arasında düzenlenen basın ve yayımla ilgili hükümleri özgürlüğün esas, sınırlamanın ise istisna olduğu anlayışıyla kısa ve öngörülebilir bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Basın Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta son yıllarda yapılan tüm değişiklikleri gözden geçirerek, basın özgürlüğünü ihlal eden tüm düzenlemeleri ilga edecek; gazetecilerin özgürce mesleklerini icra edebilmeleri için gereken tüm Anayasal ve yasal değişikliklerini hayata geçireceğiz.”

‘Gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmelerini sağlayacağız’

“Gazetecilik sektöründe sendikalaşmayı ve sendika üyeliğini kolaylaştırarak gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını etkili şekilde kullanabilmelerini sağlayacağız.

Gazetecilere karşı görevleri dolayısıyla işlenen suçlardan gazetecilerin korunmasını sağlamak amacıyla caydırıcı ve etkili cezalar öngöreceğiz.

Basın kartının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacak, basın kartının sansür mekanizması olarak kullanılmasına son vereceğiz.

Gazetecilerin akreditasyonunu nesnel kriterlere bağlayacak, keyfi akreditasyon uygulamalarına son vereceğiz.

Gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu gibi mevzuatı, AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde yeniden düzenleyecek, gazetecilerin ceza tehdidi altında kalmadan özgürce haber yapabilmelerini ve kamuoyunu bilgilendirmelerini güvence altına alacağız.

DEVA Partisi olarak gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde ve kaygı duymadan yapabildiği çoğulcu ve özgür bir Türkiye umuduyla; mesleklerini ifa etmeye çalışan tüm gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutlarız.”

Connect with Me: