AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye Açısından Göç ve Diaspora” konulu konferansa katıldı. Yeneroğlu, göç konusunun küresel çapta dikkate alındığında Türkiye’de üzerinde durulması gereken başlıca konulardan biri olduğuna dikkat çekerek “BM’nin verilerine göre bugün dünyada 250 milyon civarında göçmen bulunmaktadır. Yine dünyadaki göçmen sayısı bugün itibarıyla da bundan 15 20 yıl öncesiyle mukayese ettiğimiz taktirde adeta yarı yarıya artmıştır. Bu göçmenlerin büyük bir ekseriyeti bugün itibarıyla 85 milyonu aşan bir kesimi Avrupa’da, 54 milyonu da Kuzey Amerika’da yaşamaktadır. Tabi özellikle göçmenlerin gelişmiş ülkelere gidip oradaki müreffeh hayattan faydalanma noktasındaki çabalarında yine göç olgusunda doğal bir olgu olarak değerlendirmek gerekiyor.” dedi.

Haberin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Connect with Me: