03.09.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karar’ına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerinin tespitine ilişkin ekli karar verilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışırken söz konusu karar tüm kamuoyunda ciddi bir tepkiyle karşılanmıştır. Öncelikle, kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almaması ve ücret ya da başka adlar altında ek gelir elde etmemesi tarafınızca da ekonomi reformu olarak eylem planında vaat olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Diğer taraftan KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerine atanmalarda şeffaflık ve liyakate dikkat edilip edilmediği, üyelerin maaşlarının tutarı ve vergiden muaf tutulup tutulmadığı hususları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalıdır.

Bu bağlamda;

  1. KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerinde birden fazla maaş alan kaç kişi bulunmaktadır?
  2. KİT, BİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyeliklerinde görevlendirilen kişiler ne kadar ücret almakta ve ne tür başka menfaatlerden yararlanmaktadır?
  3. Belirtilen kurumlardaki yönetim/denetim/tasfiye kurulu başkan veya üyeliğine atanacak kamu görevlisinin ilgili kuruluşun faaliyet alanına ilişkin kamusal gereklilik, liyakat, bilgi ve tecrübe sunmasının zorunluluğu gibi somut ve nesnel kriterler aranmakta mıdır? 
  4. Yönetim/denetim ve tasfiye kurulu üyelerine yönelik getirilen vergi muafiyetinin hukuki gerekçesi ve amacı nedir?
  5. Adı geçen kararın 4. maddesinin 9. fıkrasında yer alan kuruluşların tam listesi nedir? Bu kuruluşlarda görev alan kamu görevlilerinin isimleri ile bu kişilere 2022 yılında yapılan ödemelerin kuruluş bazında dökümü nedir?
Connect with Me: