Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bütçesine Dair TBMM Genel Kurulu Konuşması [13.12.2017]

Sayın Başkan,

Çok Değerli Milletvekilleri,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bütçesi üzerinde grubumuz adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri olan ‘yurt dışında yaşayan Türkler’ meselesi, hem milletimizin asli bir parçası olan bu kesime karşı taşıdığımız sorumluluk hem de devletimizin taşıdığı anayasal görev gereği AK Parti hükûmetlerinin önemli icraat alanlarından biri olmuştur.

Öte yandan, başka bir ülkede üniversite eğitimi gören öğrenciler, uluslararası beyin göçü kapsamında her bir ülke için geleceği etkileyici nitelikte bir rekabet alanı haline gelmiştir. Son birkaç yılda ülkemizin bu alanda bir çekim merkezi olması yönünde köklü kurumsal değişiklikler yaşanmıştır.

Yine Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu topluluklara karşı taşıdığımız sorumluluğumuzu da yerine getirmeye devam ediyoruz.

2010 yılında ülkemizin bu üç temel alandaki dış politika faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte çalışmalar yürütmek üzere kurulan YTB, geride bıraktığımız yedi yıllık dönem içerisinde her bir alanda nitelikli yeniliklere imza atmıştır.

2018 yılı, YTB için inşallah yeni bir atılım yılı olacaktır.
……

Değerli Arkadaşlar,

Kitlesel işçi göçü sonrası bugün itibarıyla 6 milyonu aşan Türkiye diasporası önemli bir kaynaktır.

Diasporaların ‘dünyayı anavatana’, ‘anavatanı ise dünyaya’ bağlayan büyük bir zenginlik oluşturduğu unutulmamalıdır. ‘Diasporalar sermaye, kültürel işbirlikleri, bilgi ve yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayabilmekte; sosyal kalkınma, büyüme olanaklarında, geliştirilmesinde kritik bir rol oynayarak ülke ve pazarlar arasında bağlantıda doğal elçi ve köprü görevi görebilmekte, anavatanlarına döndüklerinde ise yanlarında tecrübeler, başarı hikayeleri ve iletişim ağları getirebilmektedirler.

Türkiye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulmasıyla birlikte aktif diaspora politikaları sürecine girmiş ve bugün itibarıyla hayli ilerletmiştir.

YTB ile birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için sessiz devrimler gerçekleştirilmiştir.

Bir zamanlar yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasal katılımı hayaldi. Bugün artık gerçektir.

Ak Parti iktidarı öncesi yurt dışındaki vatandaşlarımız öncelikle döviz aracı olarak görülüyordu. Bugün Almanya, Fransa, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum kuruluşları, başta anadil eğitimi ve kültürel değerlerin güçlendirilmesi olmak üzere birçok faaliyetler için proje desteği almaktadırlar. Yine bugün yurt dışındaki Türk toplumunun içinden topluma öncülük yapacak ihtisas sahibi elitlerin yetişmesi ve toplumun meselelerini temsil etmesi için yükseköğretimde burs programları uygulanmaktadır.

Diğer tarafta uluslararası öğrencilere ülkemizde profesyonel, bütüncül, kapsamlı ve sistematik bir çerçevede eğitim imkânı sunmak ve böylelikle ülkemizin çekim merkezi haline gelmesi, bir dönem hayaldi, bugün gerçek oldu.
……

Saygıdeğer Vekillerim,

Bugün diasporamızın ekseriyetini oluşturan yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin anavatanları Türkiye ile olan bağlarını güçlendirici programlar ve projeler maalesef geçmişte geliştirilememiştir. Hâlbuki yurt dışındaki Türk toplumunun anavatanları ile olan ilişkilerinin geleceği açısından bu husus hayati derecede önem taşımaktadır.

Tam da bu noktada bugün çok farklı bir yerdeyiz.

Zira YTB’nin vermiş olduğu gençlik köprüleri proje destekleriyle 2014-2017 yılları arasında yurt dışında yaşayan toplam 5 bin gencimiz Türkiye’ye gelerek, anavatanlarını daha yakından tanıma imkânı bulmuşlardır.

Ayrıca yine YTB, başlattığı “Türkiye Stajları” programıyla yurt dışındaki gençlerimiz için bir ilke imza atmıştır. Yurt dışındaki binlerce gencimizin Türkiye’deki iş piyasasını daha yakından tanımaları için staj tecrübesi çok önemlidir.

Başlatılan pilot proje kapsamında 2017 yılında 12 ülkeden 160 öğrencimiz ülkemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapmıştır. Bu pilot çalışmanın gelecek yıllarda her yıl binlerce gencimize hitap eden bir proje olacağını inşallah hep birlikte göreceğiz.

Bunların dışında yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerinin kolaylaştırılması ve artırılması yönünde atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu noktada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın söz konusu konuları kamu nezdinde takip etmesi milyonlarca insanımızın ihtiyacına cevap vermektedir.

Mavi kartla ilgili meseleler, dövizle askerlik hususu, yurt dışında alınan boşanma kararlarının ülkemizde tanınması, yurt dışından alınan meslek diplomalarının tanınması gibi onlarca konu yurt dışındaki insanlarımızı doğrudan ilgilendiren ve çözüm aşamasında olan meselelerdir.

YTB’nin yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik 2011-2016 yılları arasındaki proje destek harcamalarına baktığımızda toplamda 466 projenin 37 milyon TL (37.283.082,56) üzerinde bir bütçeyle desteklendiğini görüyoruz. Bu destek AK Parti iktidarıyla şekillenen güçlü Türkiye’nin yurt dışında yaşayan milyonlarca insanına yönelik değişen bakış açısını ortaya koymaktadır.
……

Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgili ise Türkiye bugün çok farklı bir noktadadır.

Bugün dünyanın 160 ülkesinde yaklaşık 150 bin Türkiye mezunu bulunmaktadır. Türkiye Bursları ismiyle bir uluslararası markanın bu alanda yer edindiğine hep birlikte şahit oluyoruz.
2017 yılında Türkiye Burslarına 163 ülkeden yaklaşık 107 bin başvurunun yapılmış olması, bu markaya olan ilgiyi göstermektedir.

Bu ilgiye karşı yıllık sadece 5 bin uluslararası öğrencinin burslandırılabilmesi, altyapının güçlendirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir.

Saygıdeğer Vekiller,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gelecekte bütçe ve personel itibarıyla güçlendirilmesi gereken kurumlarımızın başında gelmektedir.

Zira içinde bulunduğumuz dünyada ‘insan sermayesi’ daha da kritik bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla insana yatırım yapan bir kurum olarak YTB, uluslararası siyasette ülkemizin önünü açmaya yönelik adımlar atmaktadır.

Bu düşüncelerle Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerini tekrar saygıyla selamlıyor, Genel Kurula başarılar diliyorum.