Batı Avrupa Ülkelerinde Müslüman Azınlıkların Sorunları

(Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün “Batı Avrupa Ülkelerinde Müslüman Azınlıkların Sorunları” konulu panelinde gerçekleştirdiğim açılış konuşması)

Bugün Fransa’da 6, Almanya’da 5,5, Hollanda’da 1 milyon ve Avusturya’da 600 bin olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin toplamında 21 milyonu geçen bir Müslüman nüfus yaşamaktadır. Bu topluluk arasında özellikle 60’lı yıllar sonrası kitlesel işçi göçüyle oluşan 5 milyona yakın Türkiyeli göçmen de bulunmaktadır. Avrupa’daki vatandaşlarımızla ilgili bu toplumsal realite anayasamıza da yansımış, 62. maddede yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için devlete sorumluluklar yüklenmiştir. Bu anayasal sorumluluğun on yıllarca sadece kısmi olarak yerine getirilmiş olmasının ötesinde bugün Türkiye, konumu ve tarihî arka planı itibarıyla kendi vatandaşlarıyla birlikte Avrupa’daki Müslüman azınlığın meselelerine en fazla duyarlılık gösteren dünya üzerindeki tek ülkedir. Devamını okuyunuz