AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, devlet üniversitelerinin yurt dışında akademik yapı kurabilmesine ilişkin yapılan düzenleme hakkında, “Yapılan düzenlemeyle 65. Hükümet Programı’nda yer alan bir vaadimiz daha gerçekleşmiş oldu. Bir ülkenin insan eğitimine küresel boyutta yaptığı yatırım, uluslararası vizyonunu vurgulayan önemli bir göstergedir. Üniversitelerimiz dünyaya açılacaktır. Farklı ülkelerde yaşayan gençlerimizin de o coğrafyada ülkemizin üniversitelerinden eğitim alabilmeleri, onlara Türkiye perspektifi katacaktır.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yurt dışında eğitim alanında hizmet sunması, ülkemizin uluslararası çapta eğitim işbirliğini teşvik etmesi açısından önemli bir fırsattır. Bugüne kadar geçerli olan yasal durum buna imkân tanımamaktaydı. Bu ihtiyaca binaen devlet üniversitelerinin yurt dışında öğretim kurumları oluşturabilmesi hedefini hükümet programımıza aldık. 694 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenlemeyle bu vaadimiz gerçekleşmiş oldu. Böylelikle Türkiye’deki devlet üniversiteleri, yurt dışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilecek. Türkiye Maarif Vakfı’nın önerisi, Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla açılabilecek bu yapılarla ülkemizin yurt dışı eğitim politikalarında önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır.

Bir ülkenin insan eğitimine küresel boyutta yaptığı yatırım, uluslararası vizyonunu vurgulayan önemli bir göstergedir. Özellikle de yurt dışında milyonlarca vatandaşının yaşadığı ülkemiz için bu durum daha fazla değer ifade etmektedir. Nitekim farklı ülkelerde yaşayan gençlerimizin o coğrafyada ülkemizin üniversitelerinden eğitim alabilmeleri, onlara Türkiye perspektifi katacaktır. Anavatanlarında iş hayatına atılma imkânını elde edeceklerdir. Türkiye ile yaşadıkları ülke arasında bağ konumunda olan gençlerimiz alacakları eğitimle ikili ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri zenginleştireceklerdir. Aynı zamanda üniversitelerimiz dünyaya açılmış olacak ve bir taraftan tecrübelerini ilgili ülkelere taşırken, o ülkelerdeki birikimlerini de Türkiye’ye aktarabileceklerdir. Bu durum, birçok üniversitemize farklı ülkelerde çok dilli öğretim imkanı sunacak, yeni programların sunulmasını sağlayacak, Türkiye’de okuyan gençlerimize de yeni ufuklar kazandıracak, üniversitelerimizin uluslararı boyutta güçlenmelerini ve işbirliklerini artırmalarını sağlayacaktır.

Bir yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın günlük sorunlarını takip ederken diğer yandan uzun vadeli diaspora politikaları için gerekli adımları atıyoruz. Yurt dışı eğitim politikalarının kapsamlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi, özellikle de yurt dışındaki gençlerimizin anavatanlarıyla olan dil ve kültür bağlarının korunması için şarttır. Uzun vadeli ve kalıcı bir hizmet alanıdır. Bu çerçevede Maarif Vakfımızın, üniversitelerin yurt dışında akademik birim kurma yönünde yapacağı önerilerle bu alanı ivedi bir şekilde hareketlendireceğini ümit ediyorum. Bu şekilde üniversitelerimize yeni bir alan açılırken yurt dışında yerleşik insanlarımıza da yeni bir hizmet kapısı aralanacaktır.”

Connect with Me: