Mavi Kart, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun tasarısıyla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında değerli kâğıt olarak tanımlanmıştır. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ‘‘Mavi Kart’ın nüfus hizmetleri bağlamında değerli kâğıt olarak tanımlanmasıyla, Mavi Kart’ın nüfus kimliği olarak kabul edilmesine dair uygulamada çıkan sorunlar önemli ölçüde azalacaktır’’, değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Yeneroğlu konuyla ilgili, ‘‘Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile bu ülkelerin vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Bu durumda bulunan vatandaşlarımız hukuken izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkma imkânına sahiptirler. Böylelikle Mavi Kart sahibi olan kişiler ve altsoyları ilgili Kanun’da belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler.

Yurt dışında yaşayan insanlarımız arasında önemli bir kesim Mavi Kart sahibidir. İktidarımız döneminde Mavi Kart’ın uygulamada hukuken güçlendirilmesi maksadıyla önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede örneğin Mavi Kart sahibi vatandaşlarımızın Türkiye’den emekli olmaları ve Bireysel Emeklilik Sisteminden faydalanmaları sağlanmış, Mavi Kart sahibi gençlerimizin de Türkiye’de kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmaları mümkün kılınmıştır.

Ancak Mavi Kart sahibi kişilere önemli haklar sağlanmış olmasına rağmen, uygulamada bankalarda hesap açtırma, cep telefonu hattı açma, hastane ve sağlık ocaklarında hizmet alımında yaşanan sorunlarda görüldüğü gibi birçok kurum ve kuruluşta Mavi Kart’ın kimlik belgesi olarak kabul edilmesi noktasında sorunlar yaşandığı görülmektedir. Yapılan kanuni düzenlemeyle Mavi Kart’ta kimlik kartı ve aile nüfus cüzdanı ile birlikte nüfus hizmetleri bağlamında değerli kağıt olarak kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile Mavi Kart’ın Türkiye’de kimlik kartı olarak kabul edilmemesi ile ilgili uygulamada çıkan sorunlar önemli ölçüde aşılmış olacaktır.’’, açıklamasında bulundu.

Connect with Me: