TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün karara bağlanan Özgecan Aslan davası ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yeneroğlu, “Mahkemenin Özgecan Aslan davasına ilişkin kararı, cezasızlık kültürünün yerleşmesini engelleyecek somut bir adımdır. Sanıkların mevzuatımızda tanımlanmış en yüksek ceza ile tecziye edilmeleri memnuniyet vericidir.”, dedi.

Yeneroğlu, “11 Şubat 2015 gününe, hepimizin yüreğini yaralayan, Özgecan Aslan’ın hunharca katledildiği haberiyle başladık. Gencecik bir üniversite öğrencisinin uğradığı bu saldırı bütün Türkiye’yi derinden etkiledi. Kadın cinayetlerinin durdurulması için yapılması gerekenler nelerdir, nerede eksiklik var sorusu bütün Türkiye’nin, özellikle de insan hakları savunucularının zihninde tekrar tekrar dönmeye başladı.

Kadına yönelik olarak fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve her türlü şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik yaşam hakkı ihlallerinin durdurulması temel önceliğimiz olmakla beraber, kadına yönelik her türlü hak ihlali Komisyonumuzun temel gündemlerindendir.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için mevzuat ve uygulamanın sürekli bir şekilde izlenerek tespit edilen aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda bir o kadar önemli olan başka bir gerçek de yaşanan hak ihlallerinde olayların etkin bir şekilde soruşturulması ve sorumluların hak ettikleri cezayı almaları gereğidir. Bu hem hukuk devleti olmanın bir gereğidir ve olası ihlaller için caydırıcı bir nitelik arz eder, hem de kamu vicdanını rahatlatır.

Bu anlamda Özgecan Aslan davasında sanıkların mevzuatımızda tanımlanmış en yüksek ceza ile tecziye edilmeleri memnuniyet vericidir. Yaşam hakkının ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının en temel insan haklarından olduğu bilinci ve anılan dava sonucunun cezasızlık kültürünün yerleşmesini engelleyecek somut bir adım olduğu inancıyla, kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla bildiririm.” açıklamalarında bulundu.

Connect with Me: