3 Aralık günü, Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karara istinaden engelli bireylerin anılması maksadıyla dünyada ve ülkemizde “Engelliler Günü” olarak tanınmaktadır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu günün anlamına ilişkin, “Engellilik meselesi, yalnızca bir sağlık ve sosyal yardım meselesi değil, aynı zamanda bir insan hakkı konusudur. Engelli bireylerin hayatın her alanına katılımı vazgeçilmez bir toplumsal mutabakat olmalıdır. Bu düşünceyle engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.”, açıklamasında bulundu.

Mustafa Yeneroğlu açıklamasında, “Engelli bireylerin toplumun tüm üyeleri ile birlikte her alanda hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmaları esastır. Zira temel hak ve özgürlükler tüm insanlar için vazgeçilmez ve mutlaktır. Engelli olduğu için bir kişinin ayrımcılığa uğraması, o kişinin doğuştan sahip olduğu onuru ve değeri ihlal etmektedir. Bu kapsamda ülkemizin de taraf olduğu ve engelli haklarının uluslararası minimum standartlarının belirlendiği Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamda ayrımcılığa uğramama hakkını güvence altına almaktadır. Bakış açısındaki gelişmeler doğrultusunda engellilik meselesi, yalnızca bir sağlık ve sosyal yardım meselesi olmaktan çıkmış, bir insan hakkı öznesi haline gelmiştir.”, dedi.

Türkiye’deki engelli vatandaşların durumuna da değinen Yeneroğlu, “Türkiye nüfusunun %13’ü engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Toplumumuzun bu kadar geniş bir kesimini etkileyen bu konu, insan hakları bağlamında da hayatımızın içinde yer almaktadır. Bu durumdan hareketle ülkemizde engelli bireylerin başta fiziksel erişebilirlik olmak üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve istihdam alanlarında ayrımcılığa uğramaması için bazı adımlar atılarak mevzuat değişiklikleri gerçekleşmiştir. Ancak toplumsal hayata katılımlarını desteklemek için var olan engellerin kaldırılması hususunda kat edilmesi gereken mesafeler de bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumsal hayatın tüm alanlarında konuyla ilgili farkındalığın artırılması için kamu, sivil toplum ve medya kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir.

Engelli hakları, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuzun doğal çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Komisyonumuz engelli bireylerin sorunlarının incelenmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi maksadıyla 2012 yılında bir alt komisyon kurmuştur. Komisyon tarafından 2013 yılında hazırlanan raporda engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen unsurlar tespit edilerek gerekli önerilere yer verilmiştir. Her bir vatandaşımızın eşit bir şekilde hak ve hürriyetlerden yararlanması ve insan onuruna yakışır bir şekilde hayatını sürdürmesi yönünde çalışmalarını sürdüren Komisyonumuz yeni dönemde de engellilik meselesiyle yakından ilgilenmeye devam edecektir. İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmelerinin önündeki her türlü engelin kaldırılması ve ülkemizde engelli haklarının daha da geliştirilmesi dileğiyle engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.” ifadesinde bulundu.

Connect with Me: