Hazır giyimin öncü markalarının Türkiye’deki tekstil üretimlerinde, kayıt dışı Suriyeli sığınmacı çocukları çalıştırıldığına dair iddiaların medyaya yansıması üzerine bir açıklama yapan İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Ülkemize iç savaştan kaçarak gelmiş Suriyeli çocukların uluslararası dev giyim şirketleri tarafından istismar edilmesi kabul edilemez” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Kelimelere sığmayan acılar yaşayan 3 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye’nin ‘açık kapı’ politikası sayesinde ülkemize sığınmış ve Türkiye, Nisan 2011’den bu yana Suriyeliler konusunda çok önemli bir çaba ortaya koyarak “misafir” kabul ettiği Suriyelilere yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite gibi alanlarda BM raporlarında da belirtildiği gibi yüksek standartlarda hizmet sunmuştur. Türkiye, üzerine düşeni yapmış olmasına rağmen uluslararası toplum Suriyeli sığınmacılar konusunda kendisinden beklenen dayanışmayı göstermemiştir. Bu çerçevede ülkemize iç savaştan kaçarak gelmiş Suriyeli çocukların üstelik uluslararası çaptaki dev giyim şirketleri tarafından istismar edilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Çocuk işçilerin çalıştırılmasıyla mücadele bireyden topluma herkesin kolektif bir biçimde omuz vermesi gereken bir mücadele alanıdır. Konu başta ilgili kamu kurumları olmak üzere sivil toplum örgütlerinin hatta bütün vatandaşlarımızın ortak sorumluluk alanındadır. Bu çerçevede başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olmak üzere pek çok kurumumuz çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projeler yürütmekte, ilgili eylem planlarını takip etmektedirler. Türkiye’de, çocukların ve gençlerin korunması anayasamızca güvence altına alınmış olup kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı ilgili hükümler ile koruma altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi başta olmak üzere mevzuatımızda on beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak kapsamındadır. Yine bu çerçevede Türk Ceza Kanununun 117’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca da mevzuata aykırı bir şekilde çocuk işçi çalıştıran işverenler suç işlemektedir. Ayrıca 2005 yılında çıkarılan Çocuk Koruma Kanunu ile ihmal ya da istismar edilen çocuğun devlet tarafından koruma altına alınması yönündeki düzenlemeler çocuk işçiliğine karşı mücadelede etkin bir rol oynamaktadır. Bu düzenlemeler kâğıt üzerinde kalmamalı, uygulamaya geçirilmeli ve idari birimler çocuk işçilerin çalıştırılmasıyla mücadele başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ancak ne yazık ki çocuk işçiliğini önleme çalışmalarında en önemli engellerden biri etkili bir izleme sisteminin olmayışıdır. Bu nedenle çocuk haklarını korumaya yönelik mevzuatın etkin bir şeklide uygulanabilmesi için bir takip sistemine ihtiyaç vardır. Bu noktada istismara şahit olanların da bireysel düzeyde yapacakları suç duyuruları ve savcılıkların da konuyu hassasiyetle takip etmeleri hem olası ihlaller için caydırıcı bir nitelik arz edecek, hem de kamu vicdanını rahatlatacaktır.”

Connect with Me: