TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Federal Almanya Hükûmeti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin yer aldığı bayrakları yasaklaması münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Somut olarak ne anlama geldiğini göreceğiz, çünkü 1993 yılından beri zaten yasak olan, bakanlıktan gelen bu kararla trajikomik bir biçimde daha da yasak hâle gelmiş oluyor. Ümidimiz, PKK ile mücadelenin şimdiye kadar yürütülenin aksine ciddiyetle yürütülmesidir.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alman iç istihbarat servisi verilerine göre yasaklı terör örgütü PKK Avrupa’yı ve Almanya’yı geri çekilme, militan toplama ve finansman sağlama alanı olarak kullanmaktadır. Çete, Almanya sınırları içerisinde insanları silahlı mücadele için örgüte kazandırmakta ve haraç toplamaktadır. Bu bilgiler hem federal düzeyde hem de eyaletler bazında Anayasayı Koruma Daireleri raporlarında yer almaktadır. Kendilerini gizleme gereği bile duymayan taşeron yapılanmalar tarafından uzun yıllardan beri şehirlerin en merkezî alanlarında propaganda stantları kurulmaktadır. Gözlerini bu hakikatlere kapamayan herkes bunlara hemen hemen Almanya’nın her şehrinde zaten şahit olmuştur.

Bahsi geçen bu örgütsel yapı 1993 yılında PKK’nın yasaklanmasından önce kurulmuş olsa bile bugün de varlığını devam ettirmekte ve güçlerini gittikçe artırmaktadırlar. PKK’nın taşeron yapılanmaları insan hakları derneği ve özgürlük aktivisti kisvesinde faaliyetler yapmakta, stadyumlarda gerçekleştirilen büyük çaplı programların organizatörlüğünü üstlenmekte, tüm bunları da hiçbir engelle karşılaşmadan, hatta il ve ilçe belediyeleri tarafından desteklenerek icra etmektedirler. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Türkiye’deki ailelerinden ve akrabalarından insanları PKK terörüne kurban veren insanlar olan biteni sineye çekmekte, ama Almanya’nın PKK ile mücadele hususunda gösterdiği gönülsüz tutumu da bir kenara yazmaktadır.

Bununla birlikte, PKK yasağının sözde belirginleştirilmesi, bu terör örgütüne şimdiye kadar gereken ciddiyetle yaklaşılmadığının bir itirafı niteliğindedir. Bakanlıktan gelen bu son hamle ile, zaten 1993 yılından beri yasaklı olan örgüt, trajikomik bir biçimde bu kararla daha da yasaklı hâle gelmiş oluyor. Ümidimiz, Federal Hükûmet’in artık ciddiyetle terör örgütünün üzerine gitmesidir. PKK’ya karşı mücadelede sembolik politikalarla başarıya ulaşılamaz. Gösterilerde terörist başının resminin yer alıp almayacağı, halının altına süpürülen asıl pisliği, yani PKK’nın örgütsel yapısını netice itibarıyla etkilemeyecektir. Federal Hükûmet, PKK yapılanmasının dağıtılması ve sorumluların yargılanması ve Türkiye’ye iadesi için harekete geçmelidir.”

Connect with Me: