TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında 28 Şubat sürecinde gerçekleşen hak ihlalleri ve mağduriyetleri incelemek üzere alt komisyon kurulması oybirliğiyle kararlaştırıldı. İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu alınan kararı, “28 Şubat sürecinde psikolojik travmalar, işten atmalar, kamudan ve üniversiteden uzaklaştırmalar gibi haksızlıklar yaşandı. Toplumumuzda derin izleri devam eden bu mağduriyetleri inceleyecek olan yeni alt komisyon, mağduriyetlerin gün yüzüne çıkmasına ve giderilmesine katkıda bulunacaktır.”, sözleriyle değerlendirdi.

Mustafa Yeneroğlu yaptığı açıklamada, “28 Şubat döneminde inanç özgürlüğü ve ifade hürriyeti gibi temel insan hakları ayaklar altına alınmıştır. Yaşanan psikolojik travmalar, işten atmalar, kamudan ve üniversiteden uzaklaştırmalar insanlarımızda derin izler bırakmıştır. Tüm bu hak ihlallerinin giderilmesi, toplumsal yarayı hafifletmek adına önem arz etmektedir. Yıllar geçmesine rağmen toplumumuzda etkileri devam eden mağduriyetleri inceleyecek olan ‘28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin İncelenmesi Alt Komisyonu’, haksızlıkların gün yüzüne çıkmasına ve giderilmesine katkıda bulunacaktır.

Komisyon toplantımızda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemiz hakkında vermiş olduğu ihlal kararlarının icrasının takip edilmesi için bir mekanizmanın oluşturulması da kararlaştırmıştır. Oluşturulacak yeni mekanizmayla ülkemizin AİHM kararlarına verdiği önem gösterilecek, kararların işaret ettiği ihlal alanlarını azaltmaktaki kararlılığımız ortaya konulacak ve Hükümetimize yol gösterici öneriler geliştirilecektir.

Yine Komisyonumuzda, alt komisyonların ve milletvekillerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha hızlı ve etkin ön inceleme yapılabilmesi için alt komisyonlar dışında 3 milletvekilinden oluşacak inceleme heyetlerinin kurulması kararı alınmıştır.

Öte yandan ilgili alt komisyonlarımız çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonumuz, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarına 1 Nisan 2016 tarihinde incelemelerde bulunmuş ve hazırladığı raporu Komisyonumuza sunmuştur. Rapor, Komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, Komisyonumuza 26. Yasama Dönemi içinde son durum itibarıyla toplam 1252 başvuru ulaşmıştır.”, açıklamasında bulundu.

Connect with Me: