AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Batı’da süregelen yayınlar hakkındaki açıklamasında “Avrupa’da bazı kesimler arasında yürütülen Türkiye karşıtı kampanya doruk noktasına ulaştı. Sözkonusu yayınlar akıl almaz, çoğunlukla düşmanca hatta kin doludur.” dedi. Yeneroğlu değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Önlenen darbe girişiminin ardından Türkiye demokrasisinin işlerliğinin Batı medyasında bir takım kanaat önderlerince tartışılması, zaten hali hazırda siyasetçilerin yaptıkları açıklamalardan dolayı gergin olan Türkiye-Avrupa ilişkisini yeni bir kriz ortamına doğru taşımaktadır. Öncelikle sorgulanması gereken medyada görünür olan aktörlerin kendi demokrasi anlayışlarıdır.

Darbe teşebbüsünün ardından Türkiye’de yaşanan hadiselerin yansıtılış biçiminin akıl almaz, çoğunlukla düşmanca hatta kin dolu olduğu görülmektedir. Odaklanılması beklenen darbe girişiminin (bizatihi kendisi) gündemden düşürülerek, yaşanalar adeta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı bir karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Türkiye halkı ve seçilmişlerin darbe girişimi karşısında verdikleri demokrasi mücadelesinin kamuoyuna aktarılmaması hayret vericidir.

Örneğin bu bağlamda Türkiye’de yaşananların Kuzey Kore’deki totaliter rejim ve Nazi cinayetleri üzerinden kıyas yapılarak ele alındığı Alman kamuoyunda; Türkiye ile dayanışmanın aşağılanması, ayrıca Avusturya örneğinde olduğu gibi oturma iznine yönelik hukuki tehditlerin gündeme getirilmesi ve Türk kökenlilerin görüşleri nedeniyle dışlanması mevcut krizi daha tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Aynı şekilde dini cemaatlere hangi konu ve dilde vaaz verileceği veya Türkiye’deki darbe girişiminde hangi tarafta yer alınması gerektiğinin açıkça dayatılması bardağı taşıran son damladır. Bu anti demokrat tutumun düşünce özgürlüğüyle bağdaşmadığı açıktır.

Yaşanan gerçekliklere bu denli kör kalınması asla kabul edilebilir bir durum değildir ancak sivrilen ve saygısızlığa varan görüşler artık muhatap alınamayacak bir seviyeye gelmiştir.

Batı medyasının büyük ekseriyeti üç maymunu oynasa da siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimlikleri bir tarafa bırakıp darbecilere karşı ortak mücadele veren ve neticesinde demokrasisine sahip çıkan Türkiye halkı zaferini kutlamaktadır. ”

Connect with Me: