İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Almanya’da yaşayan “Türkiye kökenlilerin” Almanya’ya karşı sadakat göstermeleri talebi üzerine bir açıklama yaptı. “Sadakat talebi sağ popülistlerin değirmenine su taşımak demektir. Bu haksız ithamın hiçbir dayanağı yoktur. Aynı zamanda bu itham yıkıcı ve yabancılaştırıcı niteliktedir.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açıklamaları hayret vericidir. Öyle anlaşılıyor ki bu açıklamalar Berlin ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerindeki seçimler öncesinde Hristiyan Birlik partilerine yönelik sağ popülist baskı neticesinde yapılmıştır. Hâlbuki azınlıkları suistimal etmek suretiyle popülizmle mücadele edilemez. Tam aksine, bu şekilde sağcı pozisyonlar alınarak popülizm, meşruiyet zeminine oturtulmaktadır.

Ayrıca Başbakan Merkel’in ‘Türkiye kökenlilerdeki’ sadakat eksikliğini nasıl ve ne şekilde tespit ettiğini de sorgulamak gerekir. Çok sayıda bağımsız araştırma bunun tam aksini ortaya çıkarmaktadır. Başbakan Merkel’den beklenen, o alıştığımız üslubuyla gerçekçi bir bakış açısı takınarak zaten hâlihazırda oldukça duygusal olan bu konuyu nesnelleştirmesiydi.

Asıl yapılması gereken, Türkiye kökenlileri bu kabul edilmesi mümkün olmayan genelleyici yaklaşıma tabi tutmak yerine Almanya’da asıl tehlikeyi teşkil eden sorunlu yapılanmalara konsantre olmaktır. PKK aktivistlerinin Almanya sokaklarında ve kamusal alanda nasıl hiçbir engelle karşılaşmadan, özgürce yasaklı terör örgütlerinin propagandasını yapabiliyor olduklarını hayretle takip ediyoruz. Ancak bu kesimin Almanya’ya olan sadakatinin sorgulandığına şahit olmuyoruz.”

Connect with Me: