Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Ankara ziyareti öncesi basın açıklaması yapan İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in ziyaretinin Türkiye ve Almanya’daki Türkiye kökenliler ile dayanışma açısından açık bir mesaj vermesini istiyoruz.” ifadelerinde bulundu. Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ile Almanya arasında köklü bir tarihe dayanan, çok yönlü ve derin ilişkiler bulunmaktadır. Buna ek olarak Almanya’da yaşayan 3 milyonu aşan Türk toplumu iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi görüyorlar. Ancak Almanya’da yaşayan Türklerin anavatanları olan Türkiye’ye yönelik sadakatleri ve aidiyet duygularının Almanya’da giderek sorunsallaştırıldığını gözlemliyoruz. Bu durum insanların kendi kaderlerini tayin hakkına bir müdahale ve aynı zamanda Almanya’daki Türkiye kökenlilerin ülkeye sağladıkları tarihî katkıyı hiçe saymaktır. Birden fazla ülkeyi kendilerine vatan edinmiş insanların kendilerini nereye ait hissettikleri sorusu ‘ya orası, ya burası’ gibi bir yaklaşımla cevaplanamaz. Endişeyle gözlemlediğimiz bir diğer hadise ise Almanya’da Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlık hakkının sorunlu olarak görülmesi ve Türkiye ile dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşları ile İslami cemaatlere yönelik şüphe ve ithamların artırılarak yöneltilmesi ve psikolojik baskı kurulmasıdır. Almanya’da Türk ve İslami kurumlara yönelik artan saldırıları da büyük bir kaygı ile takip etmekteyiz.

Türkiye Angela Merkel’in yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ ile ilgili açık tutumunu takdirle karşılamaktadır. Fakat aynı zamanda Sayın Şansölye’nin partisi ve Alman siyasi kültüründeki sağ temayüller de göze çarpmaktadır. Almanya Federal Hükûmetinin bu temayülleri engelleme konusundaki çabaları geliştirilmeye muhtaçtır.

Öte yandan Almanya’daki Türk toplumunun kurumlarına yönelik saldırılar sadece yabancı düşmanlarınca gerçekleştirilmemektedir. PKK militanları da saldırılarını giderek arttırmıştır. Bu bağlamda Federal Hükümet’in PKK terörüyle mücadele konusundaki tavrı bizi endişeye sevk etmektedir. PKK üyeleri Almanya’yı militan toplama, propaganda merkezi ve finans kaynakları edinme gibi alanlarda kullanmaktadır. PKK üyeleri Almanya’da sokak ortasında hiçbir engelle karşılaşmadan PKK bayraklarıyla propaganda yapabilmekte ve kamuya açık yerlerde ‘silahlı mücadele için’ yeni ‘savaşçılar’ kazanma konusunda reklam yapmaktadırlar. Bu durum kabul edilebilir değildir ve hukuk devletinin bütün araçlarıyla engellenmelidir. Alman Ceza Hukuku PKK terörüyle mücadelede gerekli olan imkâna sahiptir, bu imkânlar sonuna kadar kullanılmalıdır.

Şansölye’nin ziyareti konusundaki bir diğer gündem maddesi ise Türk vatandaşları için söz verilen vize serbestisidir. Türkiye mülteci dalgası konusundaki sorumluluklarını yerine getirmiştir. Avrupa’ya yönelik kontrol edilmeyen göç akışı tamamıyla kontrol altına alınmıştır. Şimdi mülteci anlaşması ile ilgili sorumluluğunu yerine getirme sırası Avrupa’dadır.

Muhakkak Sayın Merkel’in seyahatinde Türkiye’de son aylarda yaşanan gelişmeler hususunda eleştirilerini Alman kamuoyunda net bir şekilde ortaya koyması talepleri olacaktır. Bu noktada tamamen görmezden gelinen, Suriye ile Irak’taki durum ve bundan kaynaklı olarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca mültecinin yükü; ayrıca terörle mücadele ve 15 Temmuz’da hukuk devletine ve demokrasiye yapılan saldırı konularında Türkiye’nin tamamen yalnız bırakılmış olduğudur. Türkiye’ye parmak sallayanların önce şu soruya cevap vermeleri gerekir: Allah korusun, geçtiğimiz günlerde Berlin’de yaşanan saldırı gibi birçok saldırı eğer Almanya’da peş peşe yaşanmış olsa ve yüzlerce insan hayatını kaybetse Almanya’da durum ne olurdu ve siyaset buna nasıl tepki gösterirdi? Ancak bu şekilde empati yapılarak Türkiye’nin durumu anlaşılabilir ve hakkaniyetli bir durum değerlendirmesi mümkün olabilir. Bunun haricinde yapılacak her şey daha da fazla yabancılaşmaya ve her iki taraf için de daha ağır neticelere sebep olacaktır.”

Connect with Me: