3 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Kolluk Gözetim Komisyonunun Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu konuyla ilgili, “Söz konusu kanun tasarısı, insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olma kararlılığımızın göstergelerindendir. Zira devlet aygıtının, kendisine verilen erki hukuka uygun, meşru ve orantılı bir şekilde kullanabilmesinin olmazsa olmazı sürekli gerçekleştirilecek denetim faaliyetidir.”, değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Yeneroğlu açıklamasında, “Kolluk görevlileri görevlerini yerine getirirken arama, zor kullanma, özgürlüğü kısıtlama gibi yetkiler kullanabilmektedirler. Bu yetkilerin ne şekilde kullanıldığının denetimini sağlayacak mekanizmalardan birisi olan Kolluk Gözetim Komisyonuyla öncelikle vatandaşlarımızın kolluk görevlileri eliyle uğradıkları insan hakkı ihlallerini şikâyet edebilecekleri ve sonuç alabilecekleri bir mekanizma kurulmuştur. Bu durum kolluk kuvvetlerine toplumsal güvenin artmasını sağlayacaktır. Kolluk Gözetim Komisyonu ile ayrıca kolluk görevlileri hakkındaki iddialar daha hızlı ve etkin bir şekilde incelenecek, töhmet altında kalmaları engellenecektir.

Kolluk Gözetim Komisyonunun oluşumunda kolluk görevlilerine yer verilmemesi ve üyeleri arasında bir serbest avukat ve bir akademisyenin bulunması; Komisyon üyelerinin görev süreleri boyunca görevden alınamamaları; hiçbir organ, makam, merci ve kişinin Komisyona emir ve talimat verememesi ve tavsiye veya telkinde bulunamamasının hüküm altına alınmış olması, Komisyonun bağımsızlığı açısından memnuniyet vericidir. Kolluk Gözetim Komisyonunun sadece gelen ihbar ve şikayetler üzerine değil, resen inceleme başlatabilmesi yetkisinin olması, etkin işleyebilmesi için getirilmiş ve yerinde bir düzenlemedir. Kolluk Gözetim Komisyonunun hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşma yetkisi ve yıllık olarak düzenlediği raporu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunacak olması, kamuoyu denetimini sağlamak ve farkındalık yaratmak açısından önemli düzenlemelerdir.

İşkenceye sıfır tolerans politikasını kendisine hedef olarak belirlemiş olan ülkemizin Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulmasıyla bu hedefine ulaşmak için büyük bir adım daha attığı şüphesizdir. Komisyonun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eder; çok önemli bir görev üstlenecek olan Kolluk Gözetim Komisyonu üyelerine ve çalışanlarına şimdiden başarılar dilerim.”, dedi.

Connect with Me: