AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) İsrail işgali altındaki Filistin’in durumuna ilişkin yayınladığı raporu, “Rapor, bir işgal gücünün insanlık tarihinde önemli yeri olan bir ülkeyi nasıl mağdur ettiğini gözler önüne seriyor. Filistin bu işgali yaşamasaydı bugün çok daha iyi bir durumdaydı. Toprak işgalinin yanı sıra ekonomik kuşatmanın da yürürlükte olduğu Filistin’e yapılacak her destek Filistin’i korumak için önem taşıyor.” sözleriyle değerlendirdi. Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“1967 Arap-İsrail savaşından sonra İsrail Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Golan’ı işgal etmiş, bunun sonucunda da yüz binlerce Filistinli ve Suriyeli yerlerinden edilmiştir. İsrail’in işgal ettiği bu topraklar üzerinde sürdürdüğü yerleşim faaliyetleri o günden bu yana düzenli bir artış gösteriyor. Yarım asırlık işgal, Filistin halkı üzerinde ağır sonuçlar doğurmuştur. İsrail’in tutumu, Filistin’in devlet yapılanmasına ve ekonomisine büyük tahribat vermeye devam etmektedir.

İşgali sağlamlaştırma çabası Filistin’i sosyo-ekonomik yönden kötüleştirmiştir. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan rapor bu noktada vahim sonuçlar içeriyor. İsrail işgalinin 50. yılını geride bıraktığımız bugünlerde rapor, bir işgal gücünün bir ülkeyi nasıl mağdur ettiğini gözler önüne seriyor. “İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Ekonomik Gelişmeler” başlıklı rapor, 1967 yılından beri kendi toprakları ve doğal kaynakları üzerinde söz sahibi olamayan Filistin’in ekonomik potansiyel olarak dünya göstergelerinin çok altında olduğunu belirtiyor. Toprak ve doğal kaynakların kaybedilmesi, ithalat ve ihracata getirilen kısıtlamalar, üretim sanayisinin ve iş gücünün yapılan saldırılar sonucu zayıflamasıyla bir ülke ekonomisi adım adım yok olmaya gidiyor. Gazze’de yüzde 42 ve Batı Şeria’da yüzde 18 olan işsizlik oranları özellikle genç ve kadınların gelecek perspektifini adeta yok ediyor. Ayrıca son yıllarda ülkeye verilen bağış desteğinin düşmesi ve İsrailli nüfusun büyüme hızının Filistinlileri geçmiş olması Filistin’in varlığını tehdit ediyor.

Raporda da ifade edildiği gibi Filistin bu işgali yaşamasaydı bugün çok daha iyi bir durumdaydı. Bu veriler toprak işgalinin yanı sıra ekonomik kuşatmanın da yürürlükte olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Filistinlilere yapılacak uluslararası desteğin artarak devam etmesi Filistin’i korumak için önem taşıyor.“

Connect with Me: