10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Ülkemiz temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu yüceltmeyi en güçlü ahlaki referans olarak kabul etmektedir. Geçmişten bugüne kamu düzeninin tesisi için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısı olan özgürlük-güvenlik dengesi noktasında ise azami hassasiyet göstermektedir.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 69. yıl dönümü. Bu yıla da maalesef ki; göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci damgasını vurdu. Öte yandan dünyanın birçok bölgesinde terör, ırkçılık, nefret söylemleri, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığı tehdit eden hastalıklı akımların giderek arttığına şahit oluyoruz. Aynı zamanda uluslararası toplumlar yıllardır Filistin, Irak, Suriye, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde rejim ve terör örgütleri tarafından kadınların, yaşlıların, bebeklerin ve yardım görevlilerinin katledilmesini sessizce seyrediyor. Oysa ki; yerel ve küresel tüm aktörlerin insan haklarının uygulanması noktasındaki ortak ve kararlı mücadelesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Her yıl dünya çapında ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlanan bu gün, insan hakları alanında kaydedilen ilerlemelerin ve önümüzdeki döneme yönelik hedeflerin muhasebesini yapmak için bir fırsattır. Beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ve insan hakları alanında temel Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, bu alanda uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmektedir. Ayrıca temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu yüceltmeyi en güçlü ahlaki referans olarak kabul etmektedir. Devletimiz geçmişten bugüne kamu düzeninin tesisi için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısı olan özgürlük-güvenlik dengesi noktasında azami hassasiyet göstermektedir. Kökeni, inancı ya da fikirleri ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız milletimizin eşit ve saygın fertleridir. Bireysel farklılıklarımız zenginliğimizin ve gücümüzün göstergesidir. Ülkemiz hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumanın ve dünyadaki mazlumlarının sesi olmanın sorumluluğu ile hareket etmektedir. Özellikle son on beş yıllık süreçte ülkemizde insan haklarının iyileştirilmesi noktasında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Fakat kat edilen bu mesafe yeterli görülmemeli, bu kapsamda yürütülen çalışmalar daha da ileri seviyeye taşınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde üstlenilen sorumluluklar güçlendirilmelidir.

Doğuştan gelen, evrensel, devredilemez ve vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlerimizin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda tüm toplumlar ve bireyler çaba göstermekten vazgeçmemelidir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.”

Connect with Me: