06 Şubat 2023 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay ilinde bulunan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, mahpusların yakınlarından haber alamamaları nedeniyle, bir isyan başlamış ve akabinde yangın çıkartılmıştır. Bu isyanın bastırılması amacıyla yetkililer tarafından “vur emri” verildiği ve bu emir kapsamında 3 mahpusun öldürüldüğü yaklaşık 15 mahpusun da yaralandığı iddiaları vardır. Aynı zamanda bastırılan isyan sonrasında mahpusların başka ceza infaz kurumlarına nakledildiği ve nakledilen mahpuslara da işkence yapıldığı, herhangi bir isyana karışmadıkları halde disiplin cezası verildiğine ve hücreye konulduklarına dair iddialarda söz konusudur.

Bu bağlamda;

1. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen isyan girişimi ne zaman başlamış ve ne zaman bastırılabilmiştir?

2. İsyanın bastırılması kapsamında “vur emri” verilmiş midir? Bu emir verilmiş ise kim tarafından verilmiştir?

3. Verildiği iddia edilen “vur emri” sonrasında herhangi bir ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmiş midir? İsyanın bastırılması sırasında yaralanan mahpusların sağlık durumları nasıldır? Böyle bir olay meydana gelmiş ise yetkili ve görevli kişiler hakkında adli veya idari herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4. İsyan girişiminin bastırılmasından sonra cezaevinde bulunan mahpuslar hakkında ne tür kararlar verilmiştir? Kaç mahpus başka cezaevlerine nakil edilmiştir? Başka cezaevlerine nakledilmişler ise hangi cezaevlerine nakledilmişlerdir? Nakil ile başka cezaevlerine sevk edilen mahpusların ailelerine haber verilmiş midir?

5. Başka cezaevlerine nakledilen mahpuslar hakkında gönderildikleri cezaevlerinde haklarında herhangi bir disiplin cezası uygulanmış mıdır? Uygulanmış ise hangi disiplin cezası uygulanmıştır?

6. İddialarda yer aldığı üzere mahpusların tamamına yani olaya karışmayan mahpuslara da disiplin cezası uygulanmış mıdır?

7. Disiplin cezası uygulanan mahpuslara bu kararlar usule uygun tebliğ edilerek, itiraz haklarını kullanmaları sağlanmış mıdır?

8. Mahpusların gönderildikleri cezaevlerinde işkenceye maruz kaldıklarına yönelik iddialar doğru mudur? Bu konuda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına herhangi bir şikâyet olmuş mudur? Olmuş ise bir soruşturma başlatılmış mıdır?

9. İsyan girişimi sonrasında açık ve kapalı görüşler ile telefon görüşmelerinde kısıtlamaya gidilmiş midir? Bu kısıtlama kaç gün sürmüştür? İsyan girişiminde adı geçen mahpuslar aileleri ile açık veya kapalı görüşler ile görüştürülmüş müdür?

Connect with Me: