Linden-Limmer semt meclisinin Hannover’deki Pfarrland ve Velvet caddeleri arasında kalan alanın adını “Halim Dener Meydanı” olarak değiştirme kararı almaları münasebetiyle “Hannover’de kamuya ait bir meydana bir PKK’lının adının verilmesi, terör örgütü PKK’nın Hannover şehrindeki yerel idarelerde alınan kararlara etki edebildiğini göstermektedir.” açıklamasında bulunan İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hannover’e bağlı semt meclisinin vermiş olduğu karar; Sol Parti, Yeşiller, Korsan Parti ve Die Partei tarafından oluşturulan çoğunluğun terör örgütü PKK tarafından araçsallaştırılmayı bir problem olarak görmediklerini açık bir şekilde göstermektedir. Kamuya ait bir meydana bir PKK’lının adını vermek çok büyük bir siyasi skandaldır. Halim Dener 1994 yılında, Steintor mahallinde terör örgütüne ait afişleri asmaya çalışırken polisin kendisini yakalamasına mukavemet etmesi neticesinde polis kurşunuyla hayatını kaybetmiştir ve bu olay hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamamıştır.

Meydana bu ismin verilmesinde Sol Parti’nin başı çekmesi ise hiç şaşırtmamıştır. Hannover Sol Parti Steintor Meydanı’nın adının değiştirilmesini 2016 yerel seçim programına dâhil etmiştir. Halim Dener’i anma adına yaptıkları çok sayıda çağrıyı zikretmeye ise gerek bile yoktur. Yeşiller, Sol Parti, Korsan Parti ve bir mizah partisi olan ‘Die Partei’ bu isim değişikliği hususunda hemfikirdiler. Ayrıca ‘Halim Dener Kampanyası’ isimli oluşumun yıllardan beri Dener’i anma ve PKK’nın Almanya’daki yasaklılık durumunun ortadan kaldırılması için açıktan faaliyetlerini yürütmesi bu bağlamda zikredilmesi gereken bir diğer husustur.

Yıllardan beri PKK sempatizanlarının Almanya’da ne kadar da rahatça hareket edebildiklerini gözlemliyoruz. Ayrıca Almanya’daki siyasi parti temsilcilerinin PKK’yı ve PKK’nın taşeron yapılanmalarını nasıl da desteklediklerini ve bunların sayılarının giderek arttığını müşahede ediyoruz. Bu karar, PKK’nın etki alanının yerel idari kararlara kadar ulaştığını göstermektedir. Sol Parti’nin iyice PKK’nın etkisi altına girmiş olması ise artık şaşırtmamaktadır.

İlgili partiler, bu isim değişikliği için gösterdikleri gerekçede Halim Dener Meydanı’nın semtin demokratik kültürünü ve çoğulculuğunu yansıtan, birlikteliğin sembolü mahiyetinde bir alan hâline geleceğini ifade etmişlerdir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlikteliğe zarar vereceği endişesiyle bu isimlendirmeye karşı çıkmaları dikkate alınmamıştır. Linden canlı ve çok kültürlü bir semttir. Huzursuzluğa sebebiyet vermemek ve topluma nifak tohumları ekmemek adına Hannover Büyükşehir Belediyesi İdaresi’nin bu skandal isimlendirmeyi engellemesi gerekmektedir.”

Connect with Me: