Türkiye – Avusturya arasında 1964’te imzalan işgücü anlaşmasının 54. yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Avusturya’daki Türk toplumunun iki ülkenin de asli unsuru olduğu unutulmamalıdır. İnsanlarımız 54 yıldır Avusturya’ya büyük katkı sunmuştur ve sunmaya da devam etmektedir. Köklü ilişkilerimizi yaralayan yaklaşımlardan kaçınmak Avusturya devleti için önemli bir sorumluluktur.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“15 Mayıs 1964’te Türkiye ve Avusturya arasında imzalanan işgücü anlaşması Avusturya ile olan ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Bugün Avusturya’da artık o ülkenin asli unsuru haline gelmiş 280 bin civarında insanımız yaşamaktadır.

Avusturya ile ilişkilerimizin en önemli unsuru olan vatandaşlarımız artık sadece işçi konumunda olmayıp akademi, bilim, siyaset, medya, iş dünyası, spor, sanat alanlarında meslek sahipleri olarak toplumun her alanına katılım sağlamakta ve büyük katkı sunmaktadır. Farklı sektörlerde hizmet veren 6400 civarındaki Türk girişimci binlerce personel istihdam etmekte ve yaklaşık 300 milyon Avroluk ciroyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde önemli rol oynamaktadır.

Son yıllarda Avusturya hükûmetinin 54 yıldır Avusturya’ya değer katan insanlarımıza yönelik tutumu ülkedeki Türk toplumunun yarım asırdır süren katkısına ve Avusturya ile inşa ettiği köklü ilişkilere taban tabana zıttır. Özellikle son dönemde vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını ve ikili ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen gelişmeler kaygı vericidir. İslam dini cemaatlerine yönelik tutum ise temel hakları hiçe sayan boyutlara gelmiştir. Bugün Avusturya’nın asli unsuru haline gelen insanlarımız ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı gibi geleceklerini tehdit eden sorunlarla karşı karşıyalar. Avusturya hükûmetinin, Türkiye’deki seçimlere katılma hakkı olan insanlardan Türk vatandaşı olmadıklarını kanıtlamalarını istemesi dini özgürlüklerin gün be gün artarak kısıtlanması, Türkiye’ye yönelik bariz aşırı sağcı ve yıkıcı söylemlerin artık “marjinal” olarak bile görülmemesi endişe verici gelişmeler arasındadır. Devletin zirvesinde bu tür söylemlerin hakim olması, hem oradaki vatandaşlarımıza, hem de diğer azınlıklara yönelik ırkçı saldırıları meşrulaştıran bir hava yaratmaktadır. Göçmen karşıtı yasalarla sosyal adaleti sarsan ya da toplumu zehirleyen düşmanca söylemler bugüne dek hiçbir soruna fayda sağlamamıştır. Göçmenlerin yaşadıkları topluma aidiyet duygularının daha da gelişmesi, çokkültürlü yaşamın tesisi için kabul göreceklerine inanmaları ve eşit şanslara sahip olduklarını hissetmeleri gerekir. Göçmenleri kültürel bir tehdit olarak değil, aksine toplumun bir parçası ve zenginlik olarak kabul etmek gelecekte Avusturya’ya olumlu değer katacaktır.

Öte yandan Avusturya’daki vatandaşlarımızın siyasi katılım haklarını kullanmaları vatandaşlık sorumluluğudur. Vatandaşlarımız, Avrupa’nın birçok ülkesinde Türkiye’nin milli güvenliğini ve iç istikrarını  zedeleyen tutumların arttığı bir ortamda sandığa giderek Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde ne denli kilit rol oynadıklarını ve ülkemizin kaderine ortak olduklarını gösteren güçlü bir mesaj vereceklerdir.

Türkiye – Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 54. yılı vesilesiyle Avusturya’ya gidip orada sıfırdan bir yaşam inşa eden insanlarımızı saygıyla selamlıyor, zorlu göç tarihinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Connect with Me: