AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “dövizle askerlik” ödeme usulünde kolaylığa gidileceğini belirterek, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ödeme yönteminin kolaylaştırılmasına ilişkin talepleri dikkate alınarak, ödemelerin doğrudan başkonsolosluklarda yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Uygulamanın başlamasıyla yurt dışındaki mükellefler için önemli bir kolaylık sağlanacaktır.” dedi. Yeneroğlu şunları kaydetti:

“Dövizle askerlikten faydalanmak isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ilgili başkonsolosluğumuza başvurularını yapmakta, muhabir banka aracılığıyla da ödemelerini gerçekleştirmektedirler. Bu durum başkonsolosluk ile muhabir banka arasında gidip gelmelere, dolayısıyla sürecin aşamalı ve uzun olmasına neden olmaktadır. Böylelikle zaman ve masraf açısından ek yük oluşmaktadır. Bu noktada örneğin, çalışan vatandaşlarımızın ödeme işlemi için ayrıca izin almak zorunda kalması işverenleri ile problem yaşamasına sebep olabilmektedir.

Ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksızın basit ve kısa bir şekilde yapılabilmesi için 696 sayılı son Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesiyle yasal değişiklik yapılmıştır. Atılan bu adımla ödemelerin başkonsolosluklar üzerinden yapılabilmesinin yasal zemini sağlanmıştır. Uygulama, ilgili yönetmeliğin yayımlanması ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte başkonsolosluklarımızda başlayacaktır. Böylelikle bir yandan vatandaşlarımızın yükü hafifletilecek diğer yandan da konsolosluklardaki iş yükü azaltılacaktır. Ayrıca bir ülkede muhabir banka olmaması durumunda vatandaşımızın başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye gelip ödeme yapmasına da gerek kalmayacaktır.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızın ihtiyacını dikkate alan Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bu süreçteki çalışmalara destek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.”

Connect with Me: