Diaspora politikalarının partiler üstü kalıcı bir devlet politikasına dönüşmesi, akademya ve medya desteğinin yanında diasporanın kendi gündemine sahip çıktığı nispette mümkün olacaktır.

Gelişmiş ülkelerle diğer ülkeler arasındaki farkın yansıdığı alanlardan birisi de diasporadaki vatandaşlara olan yaklaşımdır. Diasporaya mensup insanlar, anavatanlarından uzakta sürdürdükleri hayatta köken devletinde desteğiyle birlikte iş hayatı, eğitim, dil, kültür ve toplumsal katılım alanlarında daha etkin bir mevcudiyet gösterebilirler. Devletler,yurt dışı eğitim kurumları, kültür merkezleri, sosyal yapıları, medya kuruluşları, şirketleri ve diplomatik kapasiteleri ile yurt dışındaki vatandaşlarını destekleme çabası içindedirler. Diasporalar aynı zamanda ülkelerin birbirleri ile ilişkilerinde artı değer olarak görülmektedir. Vatandaş odaklı yaklaşım aynı vizyonla diasporaya aktarılmaktadır. Bu anlayış ancak hükümet programları ile şekillenen devlet politikasının bürokratik mekanizmalar tarafından özverili bir şekilde yürütüldüğü ülkelerde başarıya ulaşmaktadır.

Son yıllarda siyasi istikrar ve ekonomik büyümeyle birlikte sağlık, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda atılım gerçekleştiren ülkemizin, yurt dışında yerleşik vatandaşlara yönelik hizmetlerini tam da bu kapsamda inceleyebiliriz. DEVAMINI OKUYUN

Connect with Me: