06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizi etkileyen depremlerde mevcut verilere göre 45.000’den fazla vatandaşımız vefat etmiş, 110.000’den fazla vatandaşımız yaralanmış ve milyonlarca vatandaşımız da mağdur olmuştur.

Mevcut SGK mevzuatına göre, depremde yakınını kaybeden vatandaşlarımız ölüm aylığından yararlanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018/38 sayılı Genelgesinin dördüncü kısmının 2.2.3. maddesinde ölen kişinin ana ve babasına bağlanacak aylıkların istek tarihini takip eden ay başından itibaren ödenmeye başlanması öngörülmektedir. Genelgenin bu düzenlemesi dolayısıyla, ölen kişinin; eş ve çocukları vefat tarihi itibariyle ölüm aylığından yararlanabilirken, anne ve babaları ancak talep tarihi itibariyle bu ödemeden yararlanabilmektedir. Dolayısıyla, depremin yarattığı maddi ve manevi kayıplar nedeniyle başvuruda bulunamayan veya geciktiren anne ve babalar, başvuru öncesi süreçte maddi hak kaybına maruz kalmaktadır.

Bu bağlamda,

1. 2018/38 sayılı Genelgenin dördüncü kısmının 2.2.3. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca eş ve çocuklar ile anne-baba arasında ölüm aylığından yararlanmaya ilişkin farklılığın yasal dayanağı nedir?

2. 2018/38 sayılı Genelge’nin yol açtığı bu mağduriyete son vermeye yönelik bir          çalışmanız mevcut mudur?

3. Çocuğunu kaybetmesi dolayısıyla ölüm aylığı hakkı olup henüz başvuruda bulunmayan kişi sayısını tespit ettiniz mi? Bu kişilerin haksız şekilde mahrum bırakıldıkları aylıkların kendilerine ödenmesine ilişkin bir çözümünüz var mı?

Connect with Me: