Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’daki vatandaşlara yönelik çağrısını “Cumhurbaşkanımız ‘gurbette değil, birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız’ diyerek Avrupa’daki insanlarımıza çok önemli bir mesaj vermiştir. Aynı zamanda ülkemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yaygın bakış açısının ne kadar yanlış olduğu gerçeğini de gündeme taşımıştır.” sözleriyle değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:  

“Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü Meclis Grup toplantımızda Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bakış açımızı yansıtan önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu insanlarımızın yaşadıkları yeri gurbet olarak değil, ikinci bir vatan olarak görmelerine ilişkin çağrı, üzerinde durulması gereken bir yaklaşımdır. Zira bu perspektifin kimlik-aidiyet, kültür, ekonomi, toplumsal ve siyasal katılım gibi hayatın her alanına yansımaları olmaktadır.

İşgücü anlaşmaları yıl dönümünde verdiğimiz mesajlar ve kamuoyuna yaptığımız açıklamalarla yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın içinde bulundukları konumun sürekli altını çizmekteyiz. Küresel çağda göçmenlerin kendilerini aktif vatandaş olarak tanımlamaları her şeyden önce kendi menfaatlerine olan bir tutumdur. Bu durum başta dünyadaki diasporalar arasında özel bir yere sahip yurt dışı Türkler için de geçerlidir. Siyasi, toplumsal, eğitim veya kültürel alanlara katılımın artırılması, gençlerin bu yönde teşvik edilmesi uzun vadede haklardan eşit bir şekilde yararlanmayı ve çifte standartların oluşmamasını beraberinde getirebilecektir. Bununla eş değer bir diğer husus da ayrımcılık ve İslamofobi gibi katılımın önündeki doğrudan veya dolaylı engellerle mücadele edilmesidir.

Yurt dışı vatandaşlar olgusunun ülkemizde daha fazla gündemde yer alması ise, dünyanın farklı yerlerinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımız, akrabalarımız veya dostlarımız için taşıdığımız bir sorumluluktur. Yurt dışı Türkler anavatandan kopmuş olanlar değil, aksine anavatanla bağını canlı bir şekilde devam ettiren kimselerdir. Dolayısıyla bu canlılığın artması için onların meselelerinin kamu, medya, siyaset, sivil toplum ve akademide daha fazla yer alması kaçınılmazdır. Ülkemizde yaygın olan klişe ‘gurbetçi’ tasavvuru yaşadıkları ülkenin asli unsuru haline gelen yurt dışı Türklerin sosyolojik gerçekliğine olabildiğince uzaktır. Bırakın sezonluk işçi manasına gelen gurbetçi tanımlamasını, yurt dışı Türklerin büyük ekseriyeti göçmen bile değildir. Örneğin; Almanya’da yaşayan Türklerin 3’te 2’si Almanya doğumludur.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının yurt dışındaki insanlarımızın konumunun ve meselelerinin ilgili aktörlerde ve özellikle medyada yeniden ele alınmak üzere fırsat oluşturduğuna dikkat çekiyor, kendilerine açıklamaları nedeniyle hassaten şükranlarımı sunuyorum.”

Connect with Me: