İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 1989 yılında Bulgaristan’da Türklere uygulanan sert asimilasyon politikalarının yol açtığı göçün mağdurları olan ve bu mağduriyetlerle mücadele etmek amacıyla kurulan “Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD)” temsilcilerini kabul etti.

Yapılan toplantıda öncelikli olarak, Bulgaristan‘da 1984-1989 yılları arasında Belene Kampı’nda yaşanan ve işkenceye varan kötü muamelelerin ve yürütülen asimilasyon politikalarının hukuki yönden cezalandırılması ve takibi konusunda yaşanan sıkıntılara değinildi. Dernek temsilcileri, iki etnik grup arasında kin, nefret ve düşmanlık yaptığı iddiasıyla aralarında İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve merkez komite üyelerinin de bulunduğu kişilere ilişkin 1991 yılında Bulgaristan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hakkında ayrıntılı bilgi verdiler. Soruşturmanın üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen bir ilerleme yaşanmadığını, davanın sivil başsavcılıktan askeri başsavcılığa devredildiğini ve davanın sürüncemede bırakıldığı anlattılar.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Komisyon olarak konunun takipçisi olacaklarını, ilgili kurumlardan bilgi alındıktan sonra gerekirse İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin bu konuyla ve Bulgaristan Türklerinin maruz kaldığı ayrımcı politikalar ve sorunlarla ilgili olarak görevlendirilerek, Bulgaristan’a bir inceleme ziyareti gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği bu konu dışında ayrıca Türkiye’de yaşadıkları çift isimlilikten kaynaklı sorunları ve 3292 sayılı Kanuna ilişkin şikâyet ve taleplerini Yeneroğlu’na ilettiler.

Connect with Me: