Kıymetli dostlarım, muhterem kardeşlerim, saygıdeğer yurttaşlarım,

Rabbim’in inayeti, Sayın Başbakanımızın daveti ve Ak Parti teşkilatının büyük desteğiyle, özellikle yurt dışında yaşayan Türkleri hakkıyla temsil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, aziz milletimin vekili olarak hizmet etmeye aday oldum. 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlere güzel İstanbul’umuzun 3. bölgesinden, Ak Parti’nin adayı olarak giriyorum. Öncelikle bu süreçte bana destek olan herkese duyduğum minnet ve şükranı ifade etmek istiyorum.

Uzun  bir  yolculuğa  çıktık. Sizler bu uzun yolun yoldaşları olacaksınız. Sorunlarımız ortak, dertlerimiz benzer, hedeflerimiz bir. Dolayısıyla bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz, hedeflerimize giden yolda karşılaşacağımız engelleri hep birlikte aşacağız.

Daha demokratik, daha özgürlükçü, farklılıklarını zenginlik kabul eden çokkültürlü bir anlayışla, adalet ve yargı sistemine daha fazla güvenilen, sosyal adaleti daha fazla önemseyen, insana ve doğaya çok daha özen gösteren bir Türkiye hepimizin ortak gayesidir.

Yurt dışında yaşayan Türklerin içinde yetişmiş, onlara karşı vefa duyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden biri olarak; yurt dışında yaşayan Türklerin yakinen tanıdığım sorunlarına odaklanarak, onların dil ve kültürel varlıklarının korunması ve geliştirilmesi devamlı öncelikli gündemim olacak. Çalışmalarımızda her zaman toplumumuz ve onların temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin diaspora politikalarını sizlerin de katkısıyla daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Yine bu çerçevede Türkiye’nin yurt dışı eğitim ve kültür politikalarının günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmesi için çalışacağız. Ayrıca uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye geri dönen insanlarımızın da ihtiyaçlarını dikkate alan politikalar üretmek durumundayız.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın içerisinde ve onların gündemiyle bütünleşmiş olarak, partim ile birlikte çözüm üreteceğiz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için 27 yıldır içinde olduğum sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı istişare hâlinde kalarak, özgün projeler üreten ve uygulayan bir anlayışla, yaptığımız çalışmaların muhasebesini sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacağıma söz veriyor ve sizlerin desteğini bekliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kendilerini temsil etmeye aday olduğum hemşerilerim şunu bilmelidir ki, verecekleri oyların miktarı, sorunlarının Meclis’te temsilinin gücünü de belirleyecektir. O nedenle yurt dışındaki yaklaşık 2,8 milyon oyun her birinin önemi çok büyüktür.

Bu his ve temenniler ile desteğinizi talep ediyor, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının Türkiye’de çok daha yakından takip edilmesi için var gücümle çalışacağımı beyan ediyorum.

Saygı ve muhabbetlerimle
Mustafa Yeneroğlu

Connect with Me: