18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Bugün, dünya genelinde 65 milyondan fazla kişi şiddet, yoksulluk ve çatışma riskinden kaçmak için göç etmiştir. Dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkan birçok ülke, bizzat sorumluluk üstlenmeye gelince sınıfta kalmıştır. Bugün dünyanın en zengin ülkelerinden Hollanda, Türkiye’nin kabul ettiği sığınmacıların ancak yüzde birine, Fransa iki yüzde birine, İngiltere ise üç yüzde birine kapısını açabilmiştir. Üstelik bu göçmenler her gün ırkçı saldırılara maruz kalmaktadırlar.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“18 Aralık tarihi Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların sorunlarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bugün vesilesiyle dünya çapındaki göç hareketliliğine baktığımızda, günümüzde 250 milyona yakın insanın göçmen olarak başka bir ülkede yaşadığını görüyoruz. 1990 yılında dünyada 150 milyon civarında göçmen bulunuyordu. 90’lı yıllarla bugünü kıyasladığımızda, son çeyrek asırdaki artışın çok yüksek olduğunu görmekteyiz.

Savaş, zulüm ve yoksulluktan kaçan milyonlarca kişi, insan onuruna yakışır bir hayat sürmek için denizleri, dağları, çölleri aşmaya çalışmaktadır. Bugün Avrupa Birliği’nin desteğiyle on binlerce insan, Libya’da hukuksuz biçimde gözaltında tutulmakta, sömürü ve işkenceye maruz kalmakta, binlerce insan köle olarak satılmaktadır. Maalesef her gün, ülkelerini terk etmek zorunda kalan, daha güvenli bir yaşam hayaliyle Akdeniz’i geçmeye çalışan sayısız göçmenin dramına şahit oluyoruz. Akdeniz’de sadece bu yıl içinde 3 binden fazla sığınmacı hayatını kaybetmiştir. Ocak 2000’den Haziran 2017’ye kadar geçen süreçte ise 33 bini aşkın sığınmacı umut yolculuğunu ne yazık ki tamamlayamamıştır. Bu trajik tablonun önüne geçmek için göçün ardındaki sebeplerin küresel olarak ele alınması, mültecilerin yollardaki güvenli ve yasal geçişi için sağlıklı bir sistemin oluşturulması gereklidir. Ayrıca Akdeniz’deki riskli yolculuğu tamamlamak mültecilerin yaşadığı dramın sona ermesine yetmiyor. Avrupa’ya ulaşan çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok sığınmacı gittikleri ülkelerde ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Birçok mültecinin ulaşmayı hedeflediği ülke Almanya’da göçmenler günde ortalama 3 saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Avrupa’da güçlenen aşırı sağcılar ve ırkçı söylemleri sadece göçmenlerin hayatlarını değil, Batı Avrupa ülkelerindeki demokratik düzeni ve çokkültürlü yaşamı da tehdit etmektedir. Dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkan birçok ülke, bizzat sorumluluk üstlenmeye gelince sınıfta kalmıştır. Bugün dünyanın en zengin ülkelerinden Hollanda, Türkiye’nin kabul ettiği sığınmacıların ancak yüzde birine, Fransa iki yüzde birine, İngiltere ise üç yüzde birine kapısını açabilmiştir.

Öte yandan yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle başta Suriye olmak üzere, bölge ülkelerinin vatandaşları tarafından ülkemize yönelik büyük bir göç akını gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ‘göç’ konusu ülkemiz kamuoyunda da gündemde olan meselelerin başındadır. Türkiye 3,3 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon civarında göçmen ve mülteciye ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. AK Parti iktidarı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurarak yeni bir süreç başlatmıştır. Bu süreçte Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Uluslararası İşgücü Kanunu’nun yürürlüğe girmesi gibi yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca AFAD’ın kurduğu barınma merkezleriyle mültecilere büyük destek verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 600 binden fazla Suriyeli çocuğa eğitim imkânının sağlanması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca göçmen kadın, çocuk ve engellilere yönelik psikososyal destek hizmeti sunulması bu alanda yapılan çalışmalara birkaç örnektir. Tabi ki, orta ve uzun vadede kat etmemiz gereken daha çok mesafe bulunmaktadır. Özellikle mültecilerin eğitim ve iş hayatına katılımları konusunda imkân ve desteklerin artırılması ülkemizin zenginliğine katkı sağlayacaktır.

Bu anlamlı günde, çeşitli sebeplerle ülkesinden göç eden tüm göçmenlerin Uluslararası Göçmenler Günü’nü kutluyor, göç olgusuna karşı dünya çapındaki farkındalığın artmasını temenni ediyorum.”

Connect with Me: