Otomatik Bilgi Paylaşımı konusunda, yurt dışında yaşayan ve ülkemizde hesabı bulunan vatandaşlarımızla ilgili olarak daha önceden defaatle basın açıklaması yapmıştık. Bu basın açıklamalarımızın sonuncusunu da[1] 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirmiştik. Basın açıklamalarımızın içeriğinde, hükümetin ısrarla vatandaşlarımızı bilgilendirmediğini dile getirmiştik. Yapmış olduğumuz bu uyarıların neticesinde Maliye Bakanlığı nezdinde olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 2020 tarihinde “Finans Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi”[2] adı altında yazılı bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama nedeniyle uyarılarımızı dikkate alan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Otomatik Bilgi Paylaşımı, daha önceden Norveç ve Letonya ile başlamış bulunmakta idi. Yine sözleşmenin Ek3’ünde belirtilen ülkelerden karşılıklılığı sağlanan ülkeler ile -Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika hariç- otomatik bilgi paylaşımı da 2019 yılına ilişkin bilgilerin 2020 yılı itibariyle gönderileceği ifade edilmiştir. Bu tarihlerden önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişiminin yapılmayacağı da açıklanmıştır.

Yukarıda adı geçen ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde yaşadığı ülkeler, 2019 yılına ilişkin bilgilerin değişimi konusunda 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmamıştır. Ancak 2020 yılından sonraki yıllarda, yukarıda zikrettiğimiz ülkelerden bir bilgi paylaşımı yapılmayacağı şeklinde bir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Aksine söz konusu antlaşma çerçevesinde, bilgilerin otomatik olarak değişimi konusunda ileriki yıllarda bilgi değişiminin yapılması kuvvetle muhtemeldir.

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, vatandaşlarımızın bu sürece hazırlanması, bilgilendirici ve tedbir alıcı çalışmaların yapılması için vatandaşlarımızın otomatik bilgi paylaşımı başlamadan 2 yıl önce ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi gerekliliği devam etmektedir.

[1] https://www.mustafayeneroglu.com/yurtdisinda-yasayan-vatandaslarimiz-otomatik-bilgi-paylasimi-hususunda-acilen-bilgilendirilmelidir/

[2] https://gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/Finansal_Hesap_Bilgilerinin_Rehberi.pdf

Connect with Me: