Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Verilen Vaatler Derhal Yerine Getirilmeli

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik acil olarak yerine getirilmesi beklenilen üç vaat hala yerine getirilmemektedir.

Geçtiğimiz ay verdiğim üç soru önergesiyle bu vaatlerin ne zaman yerine getirileceğini sormamıza rağmen verilen sözler unutulmuştur. Bu vaatlerin unutulmaması için sürecin takipçisi olacağız.

Mobil cihazlar

Vatandaşlarımızın tatil dönemini anavatanlarında geçirirken maruz kaldıkları önemli bir sıkıntının yurt dışından getirilen kayıtsız mobil cihazların kullanım süresidir. AK Parti seçim beyannamesinde bu süreyi 120 günden 180 güne çıkartacağını belirtmektedir. Ancak buna rağmen hala sözünü tutmamıştır. Oysa vatandaşlarımızın sıkıntıları, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirebilir.

Araçların kalma süreleri

AK Parti’nin verdiği sözlerden bir diğeri de geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesidir.

Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye’ye getirerek kullandıkları özel araçlara yönelik bu vaat de ne yazık ki hala yerine getirilmemiştir. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak bir değişikle bu vaat de anında hayata geçirilebilir.

Yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı söylenmektedir. İktidar, sözünde durarak vatandaşlarımızın tam zamanlı çalışmasına ilişkin engelleri ortadan kaldırabilir. Bu vaat 3201 sayılı Kanun’da yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebilir ve vatandaşlarımızın ellerinden alınan hakları iade edilebilir.

Connect with Me: