14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim
Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına birtakım taahhütlerde bulunmuştur.


Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden biri “Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda
daha fazla varlık göstermesi ve daha etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı
bünyesinde üniversitelerimizi de içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçireceğiz.”
şeklindedir.

Öte yandan, beyannamede yer alan ve Dışişleri Bakanlığı’nın yetki alanına giren bir diğer vaat ise
“Dijital Diplomasi girişimimizle çağı yakalayacak, konsolosluk hizmetlerinden kamu diplomasisine
ve dış politika analizine kadar her alanda yeni teknolojilerden daha fazla istifade edeceğiz. Bu
kapsamda, konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini arttırıp diğer devlet
kurumlarımızla entegrasyonunu güçlendireceğiz.” şeklindedir.


Diğer taraftan, ihtiyaca göre dış temsilciliklerin sayısının artırılması, gezici konsolosluk
hizmetlerinin yaygınlaştırılması, konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru imkânı getirilmesi
ve öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla bu unvanlara yerinden istihdam
sağlanmasına yönelik vaatler de seçim beyannamesinde yer almaktadır.

Bu bağlamda,

 1. Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha
  etkin konumlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversitelerimizi de
  içine alacak şekilde ortak bir program hayata geçirilmesi vaadi hakkında Bakanlığınız
  tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir?
 2. Konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini arttırma vaadine ilişkin olarak
  Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları
  nelerdir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?
 3. Son bir yıl içerisinde gezici konsolosluk hizmetinin sayısı artırılmış mıdır? Bu artış ne
  düzeyde gerçekleşmiştir?
 4. Konsolosluk işlemleri için çevrimiçi ön başvuru/başvuru imkânı sunulması vaadine
  ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu vaadin ne
  zaman hayata geçmesi planlanmaktadır? Gerekli teknik altyapı hususunda herhangi bir
  çalışma yapılmış mıdır?
 5. Türkiye’den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla
  yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik olarak Bakanlığınız
  tarafından yapılan çalışma ve hazırlıklar nelerdir? Bu şekilde kaç öğretmen ve din
  görevlisi atanmıştır?
 6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı (BAOKK) kapsamında yurt dışında
  istihdam edilmek üzere din görevlisi, öğretmen, öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve
  okutman unvanlarında 3500, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında sözleşmeli
  din görevlisi istihdamı için de 600 kadro tahsis edilmiş olup ülke ve konsolosluk
  bölgelerine göre bu kadroların dağılımı ile durumu (boş/dolu) nedir?
Connect with Me: