14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerinin yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız için 120 günden 180 güne çıkartılacağı şeklindedir.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’de mobil cihazlarını rahatlıkla kullanabilmeleri hususu çözüm bekleyen önemli bir sorundur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle, verilen vaadin yerine getirilmesine yönelik vatandaşlarımızın haklı beklentilerini hatırlatmak adına 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/300 Esas Numaralı soru önergesi yanıtlanmamıştır. Oysa Anayasa’nın 98. maddesi gereğince yazılı soru önergeleri en geç on beş gün içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Bu bağlamda,

  1. Yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine dair 14.06.2023 tarihinde Bakanlığınıza yöneltmiş olduğum 7/300 Esas Numaralı soru önergesi Anayasa’nın açık hükmüne rağmen neden yanıtlanmamıştır?
  2. Kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Elektronik Kimlik Bilgisine Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirilebilecek olan bu düzenleme halen neden yapılmamıştır?
  3. Bahsi geçen vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
  4. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?

Connect with Me: