14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürüleceği şeklindedir.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’de kullandıkları araçlarıyla ilgili sorunların giderilmesi acilen çözüm bekleyen önemli bir husustur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle, verilen vaadin yerine getirilmesine yönelik vatandaşlarımızın haklı beklentilerini hatırlatmak adına 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/299 Esas Numaralı soru önergesi bugün itibariyle halen yanıtlanmamıştır. Oysa Anayasa’nın 98. maddesi gereğince yazılı soru önergeleri en geç on beş gün içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Bu bağlamda,

  1. Geçici ithalat kapsamında olan araçların Türkiye’ye getirilme süresi ile ilgili olarak araçların Türkiye’de belli bir süre kaldıktan sonra yurt dışında kalma süresinin kısaltılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine dair 14.06.2023 tarihinde Bakanlığınıza yöneltmiş olduğum 7/299 Esas Numaralı soru önergesi Anayasa’nın açık hükmüne rağmen neden halen yanıtlanmamıştır?
  2. Kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak bir değişikle hayata geçirilebilecek bu düzenleme halen neden yapılmamıştır?
  3. Bahsi geçen vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
  4. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?

Connect with Me: