İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurtdışından gelen vatandaşlarımızın yaşadığı sürücü belgesi sorununa ilişkin, “Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri değiştirilirken sahip olunan ehliyetlerin iadesi şartı kaldırılmalı ve kişileri baştan ehliyet başvurusu sürecine tabi tutmak yerine ülkemizde uygulanan ehliyet yenileme ücretleri standardında işlem yapılmalıdır. Süreci iki yıldır erteleyen İçişleri Bakanlığı artık somut bir adım atmalıdır.” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:    

“Çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere, 6 milyona yaklaşan nüfusu ile insanlarımız, yılın farklı zamanlarında iş, tatil veya akraba ziyareti maksadıyla anavatanlarına gelmektedir. Vatandaşlarımızın 1 yıldan fazla Türkiye’de kalmaları halinde, baştan bir ehliyet başvurusu yapmaları ve yüksek meblağlarda harç ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 88. maddesi, yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımızın dış ülkelerden alınan sürücü belgelerini ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanabileceklerine, bu bir yılın ardından ise ülkemizde alınacak sürücü belgesiyle değiştirerek dış ülkelerden alınan belgenin ülkesine iadesinin gerektiğine işaret etmektedir. Ancak burada bahsedildiği gibi sürücü belgesinin değiştirilmesi durumunda, kişiler halihazırda bir sürücü belgesine sahip olmalarına rağmen, sıfırdan sürücü belgesi alma sürecine tabi tutulmakta, sahip olduğu sürücü belgesini kaybetmekte ve ödenecek harçlar yapılan işlemle orantısız bir biçimde yüksek meblağda (2020 yılı itibariyle hususi araçlar -B sınıfı- için ehliyet alma maliyeti: 988 TL) olduğundan kişilere maddi olarak külfet getirmektedir.

Öte yandan ehliyet değiştirilirken; yabancı ülkede almış olduğu ehliyeti vermek zorunda olan vatandaşımız, Türkiye’deki ehliyetini aldıktan sonra daha önce yaşadığı ülkeye geri gitmesi halinde sıkıntı yaşamaktadır. Zira bazı kişiler Türkiye’de ikamet etmekle birlikte, geldikleri ülkelerde de uzun süreli kalabilmektedirler. Bu nedenle o ülkeye (izin için dahi) tekrar geri gittiklerinde Türkiye’de yaşanan süreç burada da tekrar ederek kişilerin çift yönlü mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

Mevzubahis konuya ilişkin ilk olarak 2018 yılının başında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yaşanan sıkıntıları bildirerek, yönetmelikte yapılacak değişiklikle sorunun çözümüne ilişkin uzlaşmıştık. Ancak bu anlaşma üzerinden geçen yaklaşık 1 yıllık süre zarfı içerisinde sonuç alamadığımız için konuyu 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Sayın İçişleri Bakanımıza iletmiştik. İki yılı geride bıraktığımız bu husus maalesef devamlı ertelenmiş, somut bir adım atılmamıştır.

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri değiştirilirken sahip olunan ehliyetlerin iadesi şartı kaldırılmalı ve kişileri baştan ehliyet başvurusu sürecine tabi tutmak yerine, ülkemizde uygulanan ehliyet yenileme ücretleri standardında işlem yapılmalıdır. Bu önemli konuda Sayın İçişleri Bakanımıza sorunun en kısa zamanda çözülmesi beklentisiyle çağrıda bulunuyor; yurtdışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesi hususunda yapılacak çalışmada her türlü katkıya hazır olduğumuzun altını çiziyorum.”

Connect with Me: