12.09.2023 tarihinde vermiş olduğum soru önergesi ile şahsınıza, yabancı uyruklu olup vatandaşlık alan ve yurt dışında yasadışı işlere karıştıkları bilinen, suç işledikleri ulusal ve uluslararası basında haberleştirilen kişilere vatandaşlık verilmesine ilişkin birtakım sorular yöneltmiştim. Şahsınızın imzası ile bakanlığınız tarafından verilen 30.10.2023 tarihli cevapta ise; “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre yapıldığı” belirtilmiştir. Takdir edersiniz ki bu cevap içerikten yoksun olduğu gibi milletvekilinin anayasal denetim sorumluluğunu da göz ardı etmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde belirtilen şartlar kapsamında yabancıların vatandaşlık alabileceği mümkün olmakla birlikte bu şartları karşılamadığı halde bazı suç örgütü yöneticileri, üyeleri, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan şahısların Türk vatandaşı olduğuna dair haberler halen gündemdedir. Buna son örnek Hırvatistan’da suç işlemiş bir suç örgütünün yöneticisi olan bir kişinin vatandaşlık kazanmış olduğu iddiasıdır.

Öte yandan, Türkiye’deki vatandaşlık işlerinde çete ya da çetelerin bulunduğu, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine ‘İstisnai olarak Türk vatandaşlığı’ kazanmaları için kolaylık sağlandığı ve bu çetelerde kamu görevlilerinin yanında yüksek yetkili kişilerin de bulunduğu iddia edilmektedir. Hatta bu doğrultuda vatandaşlık kazanmak için suç örgütlerinin devreye girdiği, bu kişilerin kendi aralarındaki suç örgütü çatışmalarını ülkemize taşıdıkları, aralarındaki hesaplaşmalarda öldürüldükleri belirtilmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Avrupa’nın önemli uyuşturucu baronlarından Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Türk vatandaşı mıdır? Türk vatandaşı ise hangi tarihte vatandaşlığa alınmıştır? Vatandaşlığa alındığı tarihte istisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için gereken sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması şartları kendisi için de aranmış mıdır?
  2. Şayet bu şartları taşımadığı halde Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine vatandaşlık verilmişse sorumlular hakkında Bakanlığınızca inceleme/soruşturma ve adli süreç başlatılmış mıdır?
  3. Türk Vatandaşlığı Yasası ve buna bağlı Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları karşılamadığı halde vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kaç kişi bulunmaktadır?
  4. Bu kişilere verilen vatandaşlık “istisnai vatandaşlık” kapsamında mıdır? Bu vatandaşlık ile ilgili olarak emniyet ve istihbarat birimleri tarafından yabancılar hakkında nasıl bir rapor düzenlenmiştir? Bu birimlerin vatandaşlığa başvuran kişiler hakkında yaptıkları incelemede yurt dışında haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı ile INTERPOL tarafından haklarında kırmızı bültenle aranıp aranmadıklarına ilişkin bir inceleme ya da araştırma yapılmakta mıdır?
  5. İlgili yasalar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapma zorunluluğu olan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu kişilerin istisnai vatandaşlık şartlarını taşımadığını nasıl tespit edememiştir?
  6. Türk vatandaşı yapılan yabancılardan kaçı hakkında ülkemizde adli soruşturma yapılmaktadır? Eğer haklarında adli soruşturma varsa hangi suçlardan bu soruşturmalar yürütülmektedir?
  7. Özellikle “uyuşturucu ticareti yapma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçları kapsamında hakkında adli soruşturma yürütülen ve Türk Vatandaşlığını sonradan kazanan kişiler söz konusu mudur?
  8. Vatandaşlık kazanan yabancı uyruklu kişiler hakkında, kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde işledikleri suçlarla ilgili olarak “iade” talebi olan var mıdır?
  9. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması konusunda yardımcı olan ve şartları oluşmadığı halde vatandaşlık kazanmalarını sağlayan, içinde kamu görevlilerinin yanında yüksek yetkili kişilerin de yer aldığı çetelerin bulunduğu iddiaları hakkında bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa ayrıntıları nelerdir?
Connect with Me: