09.07.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 14.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na yönelik onarıcı düzenlemeler yapılmıştır.

Hayvanları Koruma Kanunu gereği sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak, nüfuslarının kontrol altına alınması ve aşılanarak hastalık riskinin azaltılması yasal zorunluluk olduğu halde ülke genelinde neredeyse hiçbir belediyenin kanunun gereğini yerine getirmediği gözlemlenmektedir. Bu faaliyetlerin yeterli ölçüde yapılmıyor ve yapılanların yeteri kadar kontrol edilmiyor olması halk sağlığı ve güvenliği için ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde yerel yönetimlere bu hizmetleri verme zorunluluğu getirilmiş, tüm belediyelerin hızlıca bakımevlerini kurmasına yönelik de makul bir süre verilmiştir. Üzerinden geçen 1,5 yıllık zaman zarfında pek çok belediyenin bu yönde faaliyetlere halen başlamadığı ve mağduriyetlerin de her geçen gün katlanarak arttığı basına yansıyan haberlerden ve bize ulaşan şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki soruları sorma gereği hasıl olmuştur. 

  1. Türkiye genelinde kaç belediye sahipsiz sokak hayvanları için yeterli olanaklara sahip bakımevi kurarak kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerine başlamıştır?
  2. 81 il genelinde kaç hayvan bakımevi bulunmaktadır? Bu bakımevlerine kaçı ruhsatlı ve kanuna uygundur?
  3. Bakımevi kurmayan belediyelerden kaç tanesi uygun bakımevi kurmaya yönelik inşaat çalışmalarına başlamıştır ve inşaatların tamamlanma tarihi nedir?
  4. Kontrol altına alınamayan sokak hayvan popülasyonu için kısırlaştırma seferberliği planlanmakta mıdır? Tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama sürecinin planlanması ve takvimi nedir?
  5. Kısırlaştırma seferberliği başlayana ve gerekli aşılama süreçleri tamamlanana kadar toplumun güvenliğini ve halk sağlığını nasıl sağlayacaksınız?
  6. Bakımevi olmayan belediyeler kısırlaştırma, aşılama ve bakım süreçlerini nerede ve nasıl yapacaklar?
  7. Türkiye genelinde kaç veteriner hekim istihdam edilmektedir? Belediyelerin kısırlaştırma sürecini yönetmesi için gerekli personel ve veteriner istihdamı sağlanmış mıdır? Kısırlaştırma seferberliğinde kaç tane ek veteriner istihdam edilmesi planlanmaktadır?
  8. Tüm bu süreçler ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmekte midir? Bu verilere şeffaf bir şekilde hangi platformlardan ulaşılabilmektedir?
  9. Alanında yetkin sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar süreçlere ve çözümlere dahil edilmekte midir?
  10. Kısırlaştırma seferberliği ve gerekli bakımevleri kurulması için yeterli bütçe ayrılmış mıdır?

 

Connect with Me: