Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), savunma sanayimizin temelini oluşturmaktadır. MKE, Kırıkkale iliyle bütünleşmiş ve il nüfusunun tamamına yakınının MKE ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunmaktadır. Dolayısıyla MKE Kurumu’nun anonim şirkete çevrilmesine dair verilecek karar 278 bin nüfuslu Kırıkkale ilini yakından ilgilendirmektedir. Gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılmadan iktidar partisi tarafından bir kamu iktisadi teşebbüsü olan MKE’nin tamamen özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirkete dönüştürülmesi ile alakalı kanun teklifi verilmiştir. Özellikle kadrolu işçi ve memurların durumu ile taşeron işçilerin kadro düzenlemesi hakkında yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmamıştır. MKE Kurumu’nda çeşitli unvanlar ve istihdam şekilleri ile çalışan vatandaşlarımız oluşan belirsizlik nedeniyle oldukça kaygılıdır.

Bu bağlamda;

1) Kadrolu işçi ve memurların durumu ile taşeron işçilerin kadro düzenlemesi nasıl olacaktır? İşçi ve memurlara geçiş süreci hakkında gerekli bilgilendirme yapılarak anlamlı bir tercih hakkı sağlanacak mıdır?

2) Kırıkkale’de doğup büyüyen vatandaşlarımızın anonim şirkete geçildikten sonra kendilerine önerilen sözleşmeyi kabul etmemeleri halinde kendilerine Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarının yanı sıra Kırıkkale’deki diğer kamu iktisadi teşebbüslerinde iş imkanı sağlanacak mıdır?

3) MKE’nin Kırıkkale’de büyük bir istihdam sağladığı dikkate alındığında bu hususta başta çalışanlar olmak üzere il bazında geniş kapsamlı istişareler neden yapılmamıştır?

4) MKE, anonim şirkete dönüştürüldükten sonra Varlık Fonu’na dâhil edilecek midir?

5) MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesinden sonra ihaleler nasıl yapılacaktır?

Connect with Me: