• Acilen herkes kendisine 14 gün sokağa çıkma yasağı koymalıdır ! Eğer bu mümkün olamıyorsa, daha ciddi tedbirler alınmalıdır ! Sadece market, eczane gibi temel ihtiyaçları karşılayan yerler açık kalmalıdır. Wuhan, bu tedbir ile başarılı oldu; Bergamo ise bu önlemi almakta geç kaldığı için bu noktaya geldi.

• Yanlış bilgilendirmelerden korunmak ve gerekli tedbirleri daha iyi geliştirebilmek adına COVID-19 vakalarının sayısı, demografik bilgileri ve hastalık durumları gibi bilgileri içeren veriler, hükümet tarafından düzenli ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. “Şeffaf olunmadığı algısı”nın önüne ivedilikle geçilmelidir.

• Sağlık malzemeleri ve hizmetlerinin temini için bütçe ayrılmalıdır. Sağlık Bakanı’nın TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği sunumda bahsettiği “81 ilde, günde toplam 10-15 bin test yapılması” planının uygulaması takip edilmelidir. Test sonucu pozitif çıkanların temas halinde olduğu kişiler de gözetim altında tutulmalıdır.

• Test merkezleri, ülkenin dört bir yanında kolay erişilir yerlere kurulmalıdır. Güney Kore örneğinde görüldüğü gibi ülkenin farklı yerlerinde, aracımızdan çıkmadan test yaptırabileceğimiz istasyonlar kurulmalıdır. Böylece bu istasyonlar, hastanelerdeki kalabalığı ve iş yükünü azaltacaktır.

• Vaka sayılarındaki artış önümüzdeki günlerde muhtemelen devam edecektir. Sağlık personelini ve hastaları korumak adına; yeterli sayıda donanımlı oda, ventilatör gibi kritik öneme sahip tıbbi cihazların yeterliliği hemen sağlanmalıdır. Yerli ventilatör üretimi azami şekilde desteklenmelidir.

• Acilen yeni koronavirüs hastaneleri açılmalı veya var olan hastanelerin bir bölümü tamamen koronavirüs hastanesine çevrilmelidir. Böylece başka sağlık sorunları yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini almaları COVID-19 bulaşma riski ve korkusu olmadan sağlanabilecektir.

• Ülkeye giriş yapanların 14 gün karantina kuralına uyduklarına dair daha sıkı takip yapılmalı ve sağlık durumlarıyla ilgili veri sistemi geliştirilmelidir. Güney Kore’deki gibi karantinadakileri takip eden ve hastalık verilerini toplayan bir akıllı telefon uygulaması geliştirilmelidir.

• Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler birlikte düşünülmeli. Düşük gelirliler, işşizler, zorunlu ücretsiz izinliler ve işine son verilenlerin temel ihtiyaçları sağlanmalıdır. Cumhurbaşkanı tarafından alınacak tedbirlere dair açıklanan maddeler, bu ihtiyaçlar için çok yetersizdir. Yoksulluk sınırı altındakiler için aile sigortası uygulanmalıdır.

• Temel gıda, temizlik malzemeleri ve tıbbi maske gibi ürünlerde öncelikli vergi indirimi yapılmalıdır. Elektrik, su ve doğalgaz/ısınma faturalarını ödeyemeyenler için herhangi bir kesinti uygulanmaması gibi günlük yaşamı sürdürmeye yönelik adımlar atılmalıdır.

• Cezaevlerindeki mahkumların ve geri gönderme merkezlerindeki göçmen ve mültecilerin, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa karşı korunması için tedbirler alınmalıdır. Ayrıca yaşam hakkının öncelenmesi için yaşlı, hasta ve diğer yardıma muhtaç tutuklular için de tedbirler alınmalıdır.

• İhracatımızın yarısı Avrupa’yadır. Yurtdışından hammadde getirilmesi ve üretilen malların Avrupa’da satılması, üreticiler için belirsizlikler içermektedir. Bu süreçte üreticiler paydaş haline getirilmeli, toplu işten çıkarmalar ve iflaslar gerçekleşmeden çözüm üretilmelidir.

• Koronavirüse karşı yapılan uyarıların bireylerce hayata geçirilmesi, kan ve gıda bağışı, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine günlük yardım etme konusunda toplumsal dayanışma projeleri ve genel toplumsal duyarlılığın artırılması desteklenmelidir. Bu konuda güzel örnekler paylaşılmalıdır.

• İleride ülke içinde vaka sayılarının kontrol altına alınması başarısı gösterilse dahi, şimdiden ikinci dalga vakalara karşı plan hazır bulundurulmalıdır.

Connect with Me: