Ekranları Başında Bizleri Takip Eden Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Çok Değerli Basın Mensupları,

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum,

Kamuoyunda ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ olarak bilinen Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 1 Haziran tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 3.2.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Cumhurbaşkanı kararına göre otomatik bilgi paylaşımına konu olacak verilerin ait olduğu vergi dönemi ise 1.1.2019 tarihinde başlayan vergi dönemine kadar geri çekilebilecektir.

Yani 2021 sonu paylaşıma başlanırsa paylaşılan bilgiler 2019 yılını ihtiva edebilecektir.

Bunun yanında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı henüz bu kararla başlatılmamıştır ancak önümüzdeki aylarda başlatılabileceği işareti verilmiştir.

Otomatik Bilgi Paylaşımı veya tercümesine göre Değişimi’nin özüne gelince; Sözleşmeye taraf devletler vergi kaçakçılığını ve vergi kayıplarını önlemek üzere otomatik olarak finansal verileri, yani özellikle banka hesap bilgileri ve diğer finansal varlıklarla ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşacaklardır.

Otomatik Bilgi Paylaşımı aslında vergiden kaçınmak isteyen büyük para sahiplerini takip için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu açıdan, yüzden fazla ülkenin imza attığı bu sözleşmeye itiraz etmiyoruz, bu sözleşme uluslararası bir zorunluluk olmuştur; itirazımız bu sözleşmenin hükümet tarafından adeta kendi vatandaşını kasıtlı olarak mağdur etmeyi amaçlamış ve sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan saydam devlet sorumluluğuna aykırı olarak uygulanmasına.

Yani bu sözleşmenin Türkiye Hükümeti’nin uygulama tarzı ile yurt dışına para çıkartan büyük sermaye sahiplerini değil, yurt dışındaki işçileri ve emekçileri vuracaktır. Buradan yurt dışına para çıkartanlar da tamamıyla iktidarın keyfine teslim edilmiş olacaktır.

İktidar böylece istediğinin ensesine çökecek istediğini de gözardı edecektir.

Belirttiğim gibi bu anlaşma Türk diasporasını yakinen ilgilendirmektedir. Yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız bu sözleşmenin doğrudan muhatabı ve maalesef yanlış uygulamanın mağduru olacaklar. Sadece onlar değil, Türkiye de hükümetin ciddiyetsizliği sebebiyle bu sözleşmenin uygulamasından zararlı çıkmaktadır çünkü vatandaşlarımız Türkiye’deki hesaplarından paralarını çekmekte veya hesaplarını tamamıyla kapatmaktadırlar.

Maalesef resmi bilgiler yok ancak yaptığımız görüşmelerde öğrendiğimiz kadar yurt dışında yerleşik olanların Türkiye’de banka hesaplarındaki birikimi 20 Milyar Avro ile 50 Milyar Avro arasındadır. Yani en az 200 Milyar Türk Lirasından ve kuvvetle muhtemel çok daha fazla bir miktardan bahsediyoruz.

Hükümet OBP konuşuna yaklaşımı ile Türkiye’yi milyarlarca Avro zarara uğratmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da adeta suç işlemiş pozisyona sokmaktadır.

Ben 4 yıldır Maliye Bakanları ve Cumhurbaşkanı’na defaatle bu sorunu ilettim, çözüm önerilerimi paylaştım fakat maalesef bir sonuç alamadım.

En son taleplerimiz üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı 25 Ağustos 2020 tarihinde bir bilgilendirme yayınlamış ama sadece o teknik bilgilendirme ile yetinilmiştir.

Oysa yıllardır ısrarla talep etmemize rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kapsamlı bilgilendirme yapılmamış, hiç kimse sürece hazırlanmamıştır.

Hükümet sorumsuz ve ciddiyetsiz davranarak vatandaşlarımızı kendi kaderlerine terk etmektedir.

Yabancı ülkeler nezdinde vatandaşlarımız vergi suçları açısından suçlu duruma düşürülmektedir.

Vergi verilerinin otomatik paylaşılacağı yeni sisteme titiz bir hazırlık yapılması gerekirdi.

İlgili tüm vatandaşlarımıza mektup gönderilerek, sivil toplumun bir araya geldiği mekanlarda ilanlar asılarak ve kamu spotları yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmalıydı! Bugün de yapılmalı ve OBP takvimi buna uyarlanmalıdır.

Bu kişiler yeni sisteme hazırlanmalı ve veriler ancak bu hazırlık ve bilgilendirme sürecinden sonra paylaşılmalıdır.

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ülkeleriyle ikili otomatik bilgi paylaşımı henüz başlamamıştır.

Ne zaman başlayacağı ve hangi vergi dönemlerine ait verilerin paylaşılacağı kamuoyuna ilan edilmemiştir.

Otomatik bilgi paylaşımına konu verilerin 2019 itibarıyla başlatılması hâlinde yurtdışında ikamet eden kişiler ağır mağduriyetler yaşayacaklardır.

Örneğin; yaşadıkları ülkede vergi mükellefi olan ancak Türkiye’de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyen kişilere faiziyle birlikte yabancı ülkede vergi cezaları kesilebilir.

Yurtdışında yaşayan kişi Türkiye’deki birikimi nedeniyle yabancı ülkede tâbi olduğu vergi diliminden üst dilime yükseltilerek daha fazla vergi ödemek zorunda kalabilir.

Tüm bunların yanı sıra yurtdışında yaşayan kişiler, yabancı ülkede vergi usulsüzlüğü, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle cezai kovuşturmaya tâbi tutulabilir ve ağır mâli geri ödeme yükleriyle karşılaşabilirler.

Yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de malvarlığı bulunan kişilerin vergi mükellefiyeti gibi oldukça teknik bir konuda uluslararası bir anlaşmayı veya Resmî Gazete’yi yakından takip etmeleri beklenemez.

Konuya ayrıntılı bir şekilde hâkim olmaları beklenemez.

İlgili kişiler açısından hukuki güvenlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerini hayata geçirmek hükümetin görevidir.

Fakat maalesef hükümet yabancı ülkelerde otomatik bilgi paylaşımı konusunda başını kuma gömmektedir.

Konuyu Meclis’te gündeme getirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soru önergesi de verdik.

Otomatik bilgi paylaşımının başlatıldığı ülkeleri sorduk…

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya ile otomatik bilgi paylaşımının ne zaman başlatılacağını sorduk…

Otomatik bilgi paylaşımının başlatılmasından en az 2 yıl önce yurtdışında ikamet edenlere gerekli ve yeterli bilgilendirme yapılması çağrısında bulunduk…

Otomatik bilgi paylaşımından olumsuz etkilenecek kişilere uzman desteği verilmesi çağrısında bulunduk…

Yurtdışında en zor işleri yaparak, alın teri dökerek ve ömürlerini tüketerek para kazanan insanlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapmak hükümetin boynunun borcudur.

Yılların emeğiyle biriktirilen tasarrufların hukuk çerçevesinde korunabilmesi için vatandaşlarımızın haklarının korunması gerekmektedir.

Bu çok önemli bir konudur…

Asla oluruna bırakılmamalıdır.

Buradan tekrar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum!

Otomatik bilgi paylaşımının nasıl ve ne zaman yapılacağı, hangi tarih itibarıyla başlatılacağı gibi kritik konularda yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de banka hesapları olan kişiler ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Ülkeler arasında vergi konularına ilişkin verilerin otomatik olarak paylaşılacağı yeni sisteme hazırlık yapılmalıdır.

Anlaşılabilir seviyedeki içerikler yazılı, sesli ve görsel yayınlarla ilgili kişilere ulaştırılmalıdır.

İlgililerin vergi mükellefiyetlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini açık olarak öğrenebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

Cumhurbaşkanı kararında paylaşılacak verilerin 1.1.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine kadar geri çekilebileceği öngörülmüştür. Bu çok hatalı bir karardır. İkili bazda yapılacak bilgi paylaşımlarına konu olacak verilerin dönemi bilgilendirme sonrası bir dönem olmalıdır.

Yalnızca bilgilendirme sonrasında başlayan vergi dönemindeki veriler paylaşıma konu olabilmeli önceki vergi döneminin verileri yabancı ülkeyle paylaşılmamalıdır.

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum,

İyi günler iyi çalışmalar diliyorum.

Connect with Me: