5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre; belediye sınırları içerisinde bulunmayan yerlere su ve kanalizasyon hizmetini götürme görevi il özel idarelerine aittir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 57. maddesine göre de belediye tarafından sunulması gereken kamu hizmetlerinde aksama olması ve bu durumun da halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilemesi halinde sulh hukuk hakiminin kararı üzerine İller Bankası’ndan sağlanacak mâli kaynak ve belediyenin imkan ve araçlarıyla il valisi tarafından bu kamu hizmetinin oluşturulması gerekmektedir.

Batman ili Kozluk ilçesindeki Yeniçağlar, Karpuzlu, Bacak, Samanyolu, Yenidoğan, Parmakkapı, Kaletepe, İnallı, Yeşilöz, Taşlıdere, Hürriyet, Kavakdibi köylerine Batman İl Özel İdaresi tarafından içme suyu ve tarımsal sulama suyu hizmeti götürülmemiştir. Bu köylerdeki evlere su hizmeti sunulmamıştır. Söz konusu köylere su hizmetinin götürülmemesi nedeniyle köylüler kuyulardan veya yakınlardaki barajlardan su çekebilmek için köyün ortak sayacına bağlanan dinamolar vasıtasıyla sürekli elektrik tüketmek zorunda kalmaktadır. Dinamonun sürekli çalışması nedeniyle yüzlerce bin lira ve milyon lira meblağlarında elektrik faturaları çıkmaktadır. Bu faturaların da ödenememesi üzerine söz konusu köylerin elektriği kesilmiş, elektriğin kesilmesiyle beraber de köylüler dinamoların çalışmasıyla sağlanan su kaynaklarına da ulaşamaz hale gelmiştir. Yakınlardaki bir su kanalından kovayla su almaya çalışan 16 yaşındaki bir gencimiz ise ne yazık ki kanala düşerek boğulmuştur.

Batman valisinin hali hazırda Batman İl Özel İdaresi’nin başı, Batman Belediyesi’nin kayyımı ve Belediye Kanunu’nun 57. maddesine göre de belediyelerce sunulması gereken hizmetlerde aksama olması durumunda bu aksaklığı devlet adına giderme konusunda görevli ve yetkili olduğu göz önüne alındığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatıyla Batman Valiliği söz konusu köylere su hizmetinin sunulmaması sorununu çözmekle yükümlüdür.

Bu bağlamda;

1- Söz konusu köylere Batman İl Özel İdaresi tarafından neden su hizmeti sunulmamaktadır?

2- Köylüler suya erişebilmek için neden dinamolar vasıtasıyla yüksek miktarlarda elektrik harcamak zorunda bırakılmaktadır?

3- Aşırı yüksek elektrik faturalarında yapılandırma yapılması için girişimde bulunulacak mıdır?

Connect with Me: