19 Haziran 2022 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nün sosyal medya hesaplarında bir basın açıklaması yayınlanmıştır. Açıklamanın ilk cümlesinde; “Uzun zamandır sistematik bir şekilde Türk Polis Teşkilatına yapılan saldırıları milletimiz görüyor ve yakından takip ediyor.” denilmiş ve devamında farklı siyasi partilerdeki milletvekilleriyle ilgili örnekler verildikten sonra şahsım hakkında da “teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” iftirası atılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, somut bir olay ile alakalı olarak vatandaşlarımızı tarafsız bir şekilde bilgilendirmek yerine; birbiriyle bağlantısız olayları tek bir metinde harmanlaması ve sanki polis teşkilatına yönelik organize bir komplo ve saldırı faaliyeti varmışçasına bir anlatı oluşturması görev ve yetkileri dışındadır. Ayrıca bu basın açıklamasında, bir milletvekili olarak şahsımın da ‘teşkilat düşmanı’ olarak tanımlanması ve teşkilat nezdinde hedef gösterilmem Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına alma ve kamu düzeninin bir unsuru olan huzur sağlama vazifesine bir tezat teşkil etmiştir.

Bu bağlamda;  

1- EGM’nin taraf tutarak siyasi bir anlatı niteliğinde basın açıklaması yapma ve bir milletvekilini hedef gösterme yetkisi var mıdır?

2- EGM’nin milletvekilleri hakkında basın açıklaması yapmasının yasal dayanağı var mıdır? Varsa basın açıklamasında memurların siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunma yasağına neden uyulmamıştır?

3- Devlet Memurları Kanunu’nun tarafsızlık ve devlete bağlılık başlıklı 7. maddesi uyarınca; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca da “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak” meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçudur. Bu kapsamda, bir milletvekilini hedef gösteren Emniyet Genel Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?

Connect with Me: