Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sorumluluğu altında olan Halkbank’ın, Ankara’da görülen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında 18 Aralık 2023 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan bilirkişi raporunda şüpheli işlemlerinin olduğu tespit edilmiştir.

MASAK raporunda, Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütünün mal varlığı ve hesap hareketlerinin yanında örgütün kara para aklamak için kullandığı 50 şirket ve bu şirketlerin faaliyetleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Raporda ayrıca Ayhan Bora Kaplan ve yakın akrabalarına ait pek çok şirkete Halkbank tarafından 550 milyon TL’nin üzerinde kredi verildiği belirtilmiştir. Bu kredileri alan Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarının bankalardan kredi alarak, şirketlerini büyüttüğü ve yasa dışı kazanımlarını akladığına ilişkin iddialar kamuoyuna da yansımış, söz konusu haberlere ise aynı gün içerisinde erişim engeli getirilmiştir.

Öte yandan Halkbank, MASAK raporu öncesi Ayhan Bora Kaplan veya şirketleri üzerinden kredi verildiği iddiasını gündeme getiren gazetecilerin iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, teminatsız kredi kullandırmadığını belirtmiştir. Ancak hazırlanan MASAK raporu, bankanın bu açıklamalarını yalanlamaktadır.

Bu bağlamda;

  1. MASAK Raporu kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kaç şirket üzerinden kara para aklamıştır? Bu şirketler aracılığıyla aklanan toplam para miktarı ne kadardır? Bu paraların kaynakları konusunda herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Yapılmış ise ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
  2. MASAK, 2020 yılı itibariyle SGK kayıtlarında “garson” olarak kayıtlı olan ve son 4 yılda anormal para hareketleri olan Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklayan şirketleri söz konusu soruşturma öncesinde neden denetlememiştir? Bu konuda denetleme görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?
  3. Halkbank tarafından suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarına ait şirketlere kredi verilmiş midir? Verildiyse toplamda ne kadar kredi kullandırılmıştır? MASAK Raporunda da belirtildiği üzere teminatsız kredi kullandırılmış mıdır?
  4. MASAK Raporu doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Halkbank hakkında herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmış ise hangi sonuçlara ulaşmıştır?
  5. Bu suç örgütü lideri ve yakınlarına ait şirketlere başka bankalardan kredi verilmiş midir? Verilmişse hangi bankalar tarafından verilmiştir? Bu kredilerin meblağları ne kadardır?
  6. Halkbank veya başka bankalar tarafından verilen kredilerde sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
Connect with Me: