30.06.2024 tarihinde Kayseri ilinden başlayarak ülkemiz genelinde sığınmacılara yönelik pek çok ırkçı saldırı girişimi yaşanmış, evleri ve işyerlerine saldırılar düzenlenmiştir. Bu olaylardan bir tanesi de 02.07.2024 tarihinde Antalya ili Serik ilçesinde meydana gelmiştir.

Sosyal medyaya ve haberlere yansıdığı kadarıyla Antalya’nın Serik ilçesinde on yedi yaşındaki Ahmet Handan El Naif isimli Suriyeli işçi genç, evine yapılan baskından kaçarken önünü kesen bir motosikletten inen üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.

Bu bağlamda;

  1. Yabancı düşmanlığı ve nefret saikiyle işlendiği iddia edilen cinayete ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Antalya Valiliği veya Serik Kaymakamlığı tarafından neden bir açıklama yapılmamıştır?
  2. Cinayeti işleyen tüm failler tespit edilmiş midir?
  3. Bahse konu olay dışında ülkemizde Haziran ve Temmuz aylarında genelde yabancı ülke vatandaşlarına ve özelde sığınmacılara yönelik hangi il ve ilçelerde şiddet olayları yaşanmıştır? Bu olaylarda kaç yabancı ülke vatandaşı ve sığınmacı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır? Bu olaylar sonucunda mağdurların maddi zararı ne kadardır? Bu olaylar sonucunda kaç kişi hakkında adli işlem yapılmıştır?
  4. Benzer biçimde organize şiddet olaylarının yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmaktadır?
  5. Artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçları ile mücadele amacıyla Bakanlığınız tarafından alınan önleyici önlemler nelerdir? Bu konuda bir eylem planınız var mıdır?
  6. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki “Yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık gibi ayrımcılık ve nefret söylemi/suçu teşkil eden ulusal düzeydeki gelişmeleri takip etme ve periyodik raporlar hazırlama” yükümlülüğünüz doğrultusunda hangi eylemler yapılmıştır? Bu kapsamda kaç adet rapor hazırlanmıştır?
  7. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamındaki “Ayrımcılık ve nefret suçları ile kabahatlere ilişkin veri tabanı oluşturulması ve istatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlama ve bu amaçla kolluk personeline eğitim verme.” yükümlülüğünüz doğrultusunda ayrımcılık ve nefret suçlarına yönelik veri tabanı oluşturulmuş mudur? Şayet oluşturulmuşsa son 3 yıl içinde nefret suçu istatistikleri nedir, bu suçlar kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır? Bu yükümlülük kapsamında kaç kolluk personeline eğitim verilmiştir?
Connect with Me: