Türkiye yeni adli yıla da hukuk devletinin yok sayıldığı ve kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının olmadığı tam bir hukuksuzluk düzeni içerisinde yönetilen bir ülke olarak girmektedir.

Toplumun bütün kesimlerinin yargıya olan güveninin zedelenmesi, gençlerimizin başka ülkelerde gelecek hayalleri kurması, güvenli ekonomik ve hukuki zeminin olmaması nedeniyle gün geçtikçe yoksullaşmamız ülkemizin nasıl bir çıkmaza doğru sürüklendiğinin açık bir göstergesidir.

Bugün için yargı, iktidarın taleplerine göre karar veren, hukuku uyguladığı vakit iktidarın rahatsız olacağı endişesiyle tüm hukuksuzluklara ve yolsuzluklara göz yuman bir haldedir. Çoğu hakim ve savcı “kanunlara ve vicdanlarına” göre değil, “iktidarın istek ve ihtiyaçlarına” göre karar vermektedir.

Hâkim ve Savcılar Kurulu hâkim ve savcıları sürme, açığa alma ve tenzili rütbe ile cezalandırarak yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeneği kurmuştur. Siyasetin ağır baskısı neticesinde yüz binlerce vatandaşımız hakkında suç teşkil etmeyen faaliyetlerden dolayı terör suçlarından soruşturma açılmış yahut da kamu görevinden ihraç edilmiş; aksine açıkça suç işleyenler ve yolsuzluk yapanlar ise yargı tarafından görmezden gelinmiştir.

Dün yargı üzerindeki askeri vesayetten haklı olarak rahatsız olanlar bugün kendileri bizzat yargı üzerinde vesayet kurmuştur. Ülkemizdeki açık hukuksuzlukların kaynağı da bu vesayet anlayışıdır. Kendisini yargının üzerinde konumlandıran, yargıya her türlü talimatı veren anlayış son bulmadıkça da bu yargının adalet dağıtması mümkün değildir. Bugün iktidarın talimatlarına açık yargı adaletsizliklerin bekçisi konumundadır.

Elbette “Adaletin mülkün temelidir.” Ancak ülkemizde adaletin olmamasından daha kötüsü adalet varmış gibi yapılmasıdır. Bugün için temel sorunumuz adaletin ve yargı sisteminin tamamıyla yok olmasıdır. Buna rağmen adalet varmış gibi davranmak ise bu hukuksuzlukların, adaletsizliğin devamını sağlamaktadır.

Bu çerçevede herkesin huzur içinde yaşadığı, barışın ve birlikte yaşama idealinin toplumda yeşerdiği müreffeh bir ülkeyi tesis edebilmek için hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak temel bir gerekliliktir. DEVA Partisi olarak önceliğimiz; dini, dili, etnik kimliği, inancı, düşüncesi ve yaşam biçimi ne olursa olsun toplumun tüm farklılıklarıyla birlikte güven içinde bir arada yaşayabilmesinin yegâne formülü gerçek bir özgürlükçü hukuk devletinin inşasıdır.

Bu minvalde ülkemizin bu karanlık günlerden bir an evvel kurtulması için hukuk devleti, insan hakları ve adalet mücadelesinde olan ve vicdan ve ahlakları ile görev yapan tüm hâkim, savcı, avukat ve adalet personelinin yeni adli yıllarını kutluyorum.

 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı

Connect with Me: